Sổ kết quả

Chọn khoảng ngày muốn xem

Chọn tỉnh

Mặc định thống kê kết quả xổ số Truyền thống trong khoảng 100 ngày.

Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 19/01/2019
Đặc Biệt 71892
Giải Nhất 00967
Giải Nhì 76205 84573
Giải Ba 46326 54946 97053
56226 70714 61043
Giải Tư 6340 3945 0048 2066
Giải Năm 1714 8635 0031
8551 4438 4918
Giải Sáu 163 257 436
Giải Bảy 34 64 70 85
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 14(2); 18;
2 26(2);
3 31; 34; 35; 36; 38;
4 40; 43; 45; 46; 48;
5 51; 53; 57;
6 63; 64; 66; 67;
7 70; 73;
8 85;
9 92;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 18/01/2019
Đặc Biệt 04289
Giải Nhất 05242
Giải Nhì 95071 64877
Giải Ba 34673 64527 40670
50986 05702 31069
Giải Tư 9439 0223 1726 4099
Giải Năm 6377 2525 1347
3788 2872 1798
Giải Sáu 548 660 831
Giải Bảy 29 18 94 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 15; 18;
2 23; 25; 26; 27; 29;
3 31; 39;
4 42; 47; 48;
5
6 60; 69;
7 70; 71; 72; 73; 77(2);
8 86; 88; 89;
9 94; 98; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 17/01/2019
Đặc Biệt 68116
Giải Nhất 26827
Giải Nhì 31264 81596
Giải Ba 87555 09629 37437
65284 39787 92233
Giải Tư 0839 8472 2914 6721
Giải Năm 9662 8264 1248
3012 2856 7858
Giải Sáu 840 713 571
Giải Bảy 74 65 15 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 13; 14; 15; 16;
2 21; 27; 29;
3 33; 37; 39;
4 40; 48;
5 52; 55; 56; 58;
6 62; 64(2); 65;
7 71; 72; 74;
8 84; 87;
9 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 16/01/2019
Đặc Biệt 22086
Giải Nhất 79312
Giải Nhì 90049 54062
Giải Ba 72537 10294 62485
99403 26631 73265
Giải Tư 3694 2907 6472 2670
Giải Năm 1937 7578 4575
5576 4557 3331
Giải Sáu 257 886 750
Giải Bảy 28 97 31 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 12;
2 28;
3 31(3); 37(2);
4 49;
5 50; 57(2);
6 62; 65;
7 70; 72; 75; 76; 78;
8 85; 86(2);
9 94(2); 95; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 15/01/2019
Đặc Biệt 84265
Giải Nhất 28287
Giải Nhì 12310 52786
Giải Ba 68290 96816 97614
71022 17949 68079
Giải Tư 9131 7490 2509 3665
Giải Năm 5098 8443 2719
4778 4350 1221
Giải Sáu 709 861 152
Giải Bảy 22 28 03 29
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 09(2);
1 10; 14; 16; 19;
2 21; 22(2); 28; 29;
3 31;
4 43; 49;
5 50; 52;
6 61; 65(2);
7 78; 79;
8 86; 87;
9 90(2); 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 14/01/2019
Đặc Biệt 51545
Giải Nhất 42892
Giải Nhì 43403 47804
Giải Ba 34204 39267 75895
58649 31151 03816
Giải Tư 9799 3002 2439 9543
Giải Năm 3525 0656 2473
2559 2720 6574
Giải Sáu 684 721 993
Giải Bảy 34 81 28 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 04(2);
1 16;
2 20; 21; 25; 28;
3 34; 39;
4 43; 45; 49;
5 51; 56; 59;
6 64; 67;
7 73; 74;
8 81; 84;
9 92; 93; 95; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 13/01/2019
Đặc Biệt 38231
Giải Nhất 01714
Giải Nhì 95126 77765
Giải Ba 65609 69311 54686
80998 84730 81787
Giải Tư 7438 9859 9194 2950
Giải Năm 0349 0849 1015
3146 4148 8354
Giải Sáu 332 381 698
Giải Bảy 72 62 12 03
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 09;
1 11; 12; 14; 15;
2 26;
3 30; 31; 32; 38;
4 46; 48; 49(2);
5 50; 54; 59;
6 62; 65;
7 72;
8 81; 86; 87;
9 94; 98(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 12/01/2019
Đặc Biệt 73224
Giải Nhất 81011
Giải Nhì 00744 72834
Giải Ba 02166 10100 33548
60310 45766 35173
Giải Tư 6474 8693 8054 2631
Giải Năm 9473 8700 4148
2567 0033 4452
Giải Sáu 304 673 215
Giải Bảy 64 02 99 48
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 02; 04;
1 10; 11; 15;
2 24;
3 31; 33; 34;
4 44; 48(3);
5 52; 54;
6 64; 66(2); 67;
7 73(3); 74;
8
9 93; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 11/01/2019
Đặc Biệt 09841
Giải Nhất 60943
Giải Nhì 54465 28979
Giải Ba 35699 73085 33649
76314 38261 93375
Giải Tư 5343 6399 6934 9641
Giải Năm 6640 6035 1480
3779 7799 5116
Giải Sáu 000 856 078
Giải Bảy 03 38 17 19
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03;
1 14; 16; 17; 19;
2
3 34; 35; 38;
4 40; 41(2); 43(2); 49;
5 56;
6 61; 65;
7 75; 78; 79(2);
8 80; 85;
9 99(3);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 10/01/2019
Đặc Biệt 30559
Giải Nhất 78713
Giải Nhì 84288 17464
Giải Ba 98540 14459 45907
55104 62771 61680
Giải Tư 2703 7978 0534 7176
Giải Năm 9801 8835 2008
9821 1349 0687
Giải Sáu 200 788 053
Giải Bảy 56 77 55 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 03; 04; 07; 08;
1 13; 15;
2 21;
3 34; 35;
4 40; 49;
5 53; 55; 56; 59(2);
6 64;
7 71; 76; 77; 78;
8 80; 87; 88(2);
9
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 09/01/2019
Đặc Biệt 89379
Giải Nhất 51461
Giải Nhì 99686 57459
Giải Ba 54347 67205 68378
48995 14882 39676
Giải Tư 0860 6213 1380 6509
Giải Năm 0416 8790 3317
2793 7010 9716
Giải Sáu 477 939 370
Giải Bảy 06 60 59 97
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 06; 09;
1 10; 13; 16(2); 17;
2
3 39;
4 47;
5 59(2);
6 60(2); 61;
7 70; 76; 77; 78; 79;
8 80; 82; 86;
9 90; 93; 95; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 07/01/2019
Đặc Biệt 32489
Giải Nhất 47814
Giải Nhì 67778 64994
Giải Ba 02466 38257 71930
82009 29927 16437
Giải Tư 8000 8419 5851 1130
Giải Năm 8104 4423 3458
2644 1068 3756
Giải Sáu 844 880 084
Giải Bảy 82 30 62 63
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 09;
1 14; 19;
2 23; 27;
3 30(3); 37;
4 44(2);
5 51; 56; 57; 58;
6 62; 63; 66; 68;
7 78;
8 80; 82; 84; 89;
9 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 06/01/2019
Đặc Biệt 64391
Giải Nhất 54349
Giải Nhì 89853 30879
Giải Ba 57948 74768 90532
05289 97327 51479
Giải Tư 7247 8472 1340 5064
Giải Năm 3879 4714 4113
5093 9047 2256
Giải Sáu 276 261 803
Giải Bảy 40 54 18 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03;
1 13; 14; 15; 18;
2 27;
3 32;
4 40(2); 47(2); 48; 49;
5 53; 54; 56;
6 61; 64; 68;
7 72; 76; 79(3);
8 89;
9 91; 93;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 05/01/2019
Đặc Biệt 90522
Giải Nhất 22061
Giải Nhì 61168 06758
Giải Ba 09193 82824 27809
06855 62715 98624
Giải Tư 7555 2210 0818 9573
Giải Năm 7058 2668 6343
4426 0648 3166
Giải Sáu 138 453 183
Giải Bảy 76 73 13 38
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 09;
1 10; 13; 15; 18;
2 22; 24(2); 26;
3 38(2);
4 43; 48;
5 53; 55(2); 58(2);
6 61; 66; 68(2);
7 73(2); 76;
8 83;
9 93;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 04/01/2019
Đặc Biệt 03677
Giải Nhất 91142
Giải Nhì 40042 45926
Giải Ba 80118 31106 16375
78701 98326 45736
Giải Tư 4172 7625 4380 5932
Giải Năm 7969 1947 7928
0710 2809 9726
Giải Sáu 656 257 949
Giải Bảy 65 18 68 00
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 06; 09;
1 10; 18(2);
2 25; 26(3); 28;
3 32; 36;
4 42(2); 47; 49;
5 56; 57;
6 65; 68; 69;
7 72; 75; 77;
8 80;
9
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 03/01/2019
Đặc Biệt 60824
Giải Nhất 55041
Giải Nhì 15193 66122
Giải Ba 84924 07715 80113
77073 98972 54689
Giải Tư 9840 3138 3862 2883
Giải Năm 3852 9294 8031
4568 8358 9906
Giải Sáu 266 328 646
Giải Bảy 75 78 28 89
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 13; 15;
2 22; 24(2); 28(2);
3 31; 38;
4 40; 41; 46;
5 52; 58;
6 62; 66; 68;
7 72; 73; 75; 78;
8 83; 89(2);
9 93; 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 02/01/2019
Đặc Biệt 56508
Giải Nhất 45238
Giải Nhì 46349 45470
Giải Ba 73256 21504 33565
11360 95475 34876
Giải Tư 4495 2277 2579 0193
Giải Năm 3597 8096 9602
9523 7715 9239
Giải Sáu 051 963 455
Giải Bảy 30 77 43 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 08;
1 15;
2 23;
3 30; 38; 39;
4 43; 49;
5 51; 55; 56;
6 60; 63; 65;
7 70; 75; 76; 77(2); 79(2);
8
9 93; 95; 96; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 01/01/2019
Đặc Biệt 93689
Giải Nhất 75237
Giải Nhì 18849 42912
Giải Ba 47772 35331 42797
65541 25983 49007
Giải Tư 6362 8342 9093 2476
Giải Năm 4654 4166 8468
5956 2604 6676
Giải Sáu 585 644 388
Giải Bảy 74 33 00 40
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 07;
1 12;
2
3 31; 33; 37;
4 40; 41; 42; 44; 49;
5 54; 56;
6 62; 66; 68;
7 72; 74; 76(2);
8 83; 85; 88; 89;
9 93; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 31/12/2018
Đặc Biệt 45276
Giải Nhất 47653
Giải Nhì 82065 29276
Giải Ba 25396 81597 83276
57151 14066 09935
Giải Tư 7280 7973 8102 1845
Giải Năm 4819 6414 6791
4206 8832 2861
Giải Sáu 470 430 439
Giải Bảy 98 59 29 32
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 06;
1 14; 19;
2 29;
3 30; 32(2); 35; 39;
4 45;
5 51; 53; 59;
6 61; 65; 66;
7 70; 73; 76(3);
8 80;
9 91; 96; 97; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 30/12/2018
Đặc Biệt 65753
Giải Nhất 84468
Giải Nhì 51729 50384
Giải Ba 32861 23532 72685
55796 49853 96122
Giải Tư 0774 2246 6463 4160
Giải Năm 7014 3113 6950
0015 1630 7724
Giải Sáu 079 101 888
Giải Bảy 05 31 73 83
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 05;
1 13; 14; 15;
2 22; 24; 29;
3 30; 31; 32;
4 46;
5 50; 53(2);
6 60; 61; 63; 68;
7 73; 74; 79;
8 83; 84; 85; 88;
9 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 29/12/2018
Đặc Biệt 56675
Giải Nhất 05257
Giải Nhì 35424 53107
Giải Ba 04517 58321 24231
86915 49661 51449
Giải Tư 8754 7939 1335 6356
Giải Năm 6930 6925 4555
6559 0722 0856
Giải Sáu 713 567 132
Giải Bảy 91 77 80 09
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 07; 09;
1 13; 15; 17;
2 21; 22; 24; 25;
3 30; 31; 32; 35; 39;
4 49;
5 54; 55; 56(2); 57; 59;
6 61; 67;
7 75; 77;
8 80;
9 91;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 28/12/2018
Đặc Biệt 66241
Giải Nhất 74515
Giải Nhì 99143 99418
Giải Ba 11047 39015 41600
77344 11222 39764
Giải Tư 9340 3751 5386 8133
Giải Năm 2711 3686 8055
7944 2307 6020
Giải Sáu 492 677 628
Giải Bảy 84 74 68 00
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 07;
1 11; 15(2); 18;
2 20; 22; 28;
3 33;
4 40; 41; 43; 44(2); 47;
5 51; 55;
6 64; 68;
7 74; 77;
8 84; 86(2);
9 92;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 27/12/2018
Đặc Biệt 24529
Giải Nhất 55726
Giải Nhì 87621 81834
Giải Ba 06183 28342 85432
86248 00827 66193
Giải Tư 3579 1214 1590 5315
Giải Năm 3715 5449 3783
0358 5719 3156
Giải Sáu 205 927 937
Giải Bảy 46 86 68 33
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 14; 15(2); 19;
2 21; 26; 27(2); 29;
3 32; 33; 34; 37;
4 42; 46; 48; 49;
5 56; 58;
6 68;
7 79;
8 83(2); 86;
9 90; 93;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 26/12/2018
Đặc Biệt 73330
Giải Nhất 59327
Giải Nhì 68202 76003
Giải Ba 17122 61486 91537
43872 24520 45662
Giải Tư 4077 7149 0129 7792
Giải Năm 3822 1736 9356
1879 3479 2096
Giải Sáu 094 271 053
Giải Bảy 30 07 37 58
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 07;
1
2 20; 22(2); 27; 29;
3 30(2); 36; 37(2);
4 49;
5 53; 56; 58;
6 62;
7 71; 72; 77; 79(2);
8 86;
9 92; 94; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 25/12/2018
Đặc Biệt 09956
Giải Nhất 75272
Giải Nhì 22342 55313
Giải Ba 89674 16416 05087
49099 03413 06496
Giải Tư 3387 9141 2641 4018
Giải Năm 4973 5171 4288
0481 8091 7371
Giải Sáu 290 818 604
Giải Bảy 63 01 67 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 04;
1 13(2); 16; 18(2);
2
3
4 41(2); 42;
5 54; 56;
6 63; 67;
7 71(2); 72; 73; 74;
8 81; 87(2); 88;
9 90; 91; 96; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 24/12/2018
Đặc Biệt 50522
Giải Nhất 93807
Giải Nhì 60664 34149
Giải Ba 41188 75652 28599
11322 09251 24266
Giải Tư 4305 8696 9716 0634
Giải Năm 1748 1020 6324
4081 6361 9632
Giải Sáu 263 343 076
Giải Bảy 30 37 03 82
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 05; 07;
1 16;
2 20; 22(2); 24;
3 30; 32; 34; 37;
4 43; 48; 49;
5 51; 52;
6 61; 63; 64; 66;
7 76;
8 81; 82; 88;
9 96; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 23/12/2018
Đặc Biệt 47793
Giải Nhất 96106
Giải Nhì 03840 71903
Giải Ba 65422 59669 19627
31691 77344 34459
Giải Tư 2103 0888 0341 8898
Giải Năm 2469 2410 8248
5338 4818 0122
Giải Sáu 714 693 772
Giải Bảy 52 00 50 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03(2); 06;
1 10; 14; 18;
2 22(2); 27;
3 38;
4 40; 41; 44; 48;
5 50; 52; 59;
6 69(2);
7 72;
8 88;
9 91(2); 93(2); 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 22/12/2018
Đặc Biệt 54691
Giải Nhất 17119
Giải Nhì 78543 14986
Giải Ba 05834 70270 45686
60949 92208 03756
Giải Tư 0808 7381 0371 0211
Giải Năm 1890 5792 3023
1789 8718 3348
Giải Sáu 909 044 648
Giải Bảy 42 52 69 65
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08(2); 09;
1 11; 18; 19;
2 23;
3 34;
4 42; 43; 44; 48(2); 49;
5 52; 56;
6 65; 69;
7 70; 71;
8 81; 86(2); 89;
9 90; 91; 92;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 21/12/2018
Đặc Biệt 95367
Giải Nhất 63553
Giải Nhì 50088 95982
Giải Ba 85876 10536 39412
21099 87155 73147
Giải Tư 9249 4860 6318 1341
Giải Năm 5884 2190 3404
2942 6073 6163
Giải Sáu 062 911 509
Giải Bảy 97 70 86 66
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 09;
1 11; 12; 18;
2
3 36;
4 41; 42; 47; 49;
5 53; 55;
6 60; 62; 63; 66; 67;
7 70; 73; 76;
8 82; 84; 86; 88;
9 90; 97; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 20/12/2018
Đặc Biệt 41302
Giải Nhất 47422
Giải Nhì 26270 96796
Giải Ba 55635 98159 14745
72681 24705 91107
Giải Tư 3725 0654 0685 0444
Giải Năm 0726 0804 8807
8196 7351 9516
Giải Sáu 388 208 566
Giải Bảy 48 42 70 21
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 05; 07(2); 08;
1 16;
2 21; 22; 25; 26;
3 35;
4 42; 44; 45; 48;
5 51; 54; 59;
6 66;
7 70(2);
8 81; 85; 88;
9 96(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 19/12/2018
Đặc Biệt 29775
Giải Nhất 09989
Giải Nhì 10845 48007
Giải Ba 04959 17171 79473
66080 81224 86349
Giải Tư 0628 7950 2826 1009
Giải Năm 4745 3342 0835
4358 1309 1420
Giải Sáu 480 956 203
Giải Bảy 99 05 35 77
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 05; 07; 09(2);
1
2 20; 24; 26; 28;
3 35(2);
4 42; 45(2); 49;
5 50; 56; 58; 59;
6
7 71; 73; 75; 77;
8 80(2); 89;
9 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 18/12/2018
Đặc Biệt 84415
Giải Nhất 40675
Giải Nhì 10232 12365
Giải Ba 28201 81242 31878
66321 69183 49209
Giải Tư 3164 9310 5574 3257
Giải Năm 8177 0092 7116
3076 2652 6349
Giải Sáu 939 694 183
Giải Bảy 28 57 77 36
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 09;
1 10; 15; 16;
2 21; 28;
3 32; 36; 39;
4 42; 49;
5 52; 57(2);
6 64; 65;
7 74; 75; 76; 77(2); 78;
8 83(2);
9 92; 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 17/12/2018
Đặc Biệt 46365
Giải Nhất 59917
Giải Nhì 16680 55318
Giải Ba 30230 24324 17794
64353 25382 59178
Giải Tư 9320 1706 4619 0567
Giải Năm 4866 2328 1998
4059 7079 9881
Giải Sáu 721 147 132
Giải Bảy 37 60 32 20
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 17; 18; 19;
2 20(2); 21; 24; 28;
3 30; 32(2); 37;
4 47;
5 53; 59;
6 60; 65; 66; 67;
7 78; 79;
8 80; 81; 82;
9 94; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 16/12/2018
Đặc Biệt 60310
Giải Nhất 86200
Giải Nhì 21195 01553
Giải Ba 84898 88617 99996
84665 01893 19352
Giải Tư 0021 3070 6658 4045
Giải Năm 0890 3891 1071
4379 2475 9118
Giải Sáu 461 430 513
Giải Bảy 13 92 63 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 10; 13(2); 17; 18;
2 21;
3 30;
4 45;
5 52(2); 53; 58;
6 61; 63; 65;
7 70; 71; 75; 79;
8
9 90; 91; 92; 93; 95; 96; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 15/12/2018
Đặc Biệt 22750
Giải Nhất 77177
Giải Nhì 83135 42496
Giải Ba 05354 71980 42609
86089 47159 11552
Giải Tư 9448 5778 5874 6283
Giải Năm 7420 0214 0200
9230 2931 3741
Giải Sáu 728 712 281
Giải Bảy 71 55 06 03
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 06; 09;
1 12; 14;
2 20; 28;
3 30; 31; 35;
4 41; 48;
5 50; 52; 54; 55; 59;
6
7 71; 74; 77; 78;
8 80; 81; 83; 89;
9 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 14/12/2018
Đặc Biệt 47788
Giải Nhất 90784
Giải Nhì 50283 26317
Giải Ba 84915 00450 53073
93506 83632 67588
Giải Tư 5041 7887 9992 2424
Giải Năm 7677 6954 9906
9474 5173 9841
Giải Sáu 720 521 185
Giải Bảy 02 83 07 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 06(2); 07;
1 15; 17;
2 20; 21; 24;
3 32;
4 41(2);
5 50; 54(2);
6
7 73(2); 74; 77;
8 83(2); 84; 85; 87; 88(2);
9 92;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 13/12/2018
Đặc Biệt 83517
Giải Nhất 17884
Giải Nhì 57757 80167
Giải Ba 80426 90705 61683
41303 54762 01224
Giải Tư 7700 1471 9634 2656
Giải Năm 7486 2244 1483
8392 2116 8758
Giải Sáu 785 792 839
Giải Bảy 69 68 94 75
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 05;
1 16; 17;
2 24; 26;
3 34; 39;
4 44;
5 56; 57; 58;
6 62; 67; 68; 69;
7 71; 75;
8 83(2); 84; 85; 86;
9 92(2); 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 12/12/2018
Đặc Biệt 63140
Giải Nhất 12581
Giải Nhì 97685 04032
Giải Ba 92111 77479 06208
82799 80396 56661
Giải Tư 6555 2405 2643 0153
Giải Năm 3315 6041 3734
0723 5982 8169
Giải Sáu 951 310 389
Giải Bảy 22 91 23 97
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 08;
1 10; 11; 15;
2 22; 23(2);
3 32; 34;
4 40; 41; 43;
5 51; 53; 55;
6 61; 69;
7 79;
8 81; 82; 85; 89;
9 91; 96; 97; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 11/12/2018
Đặc Biệt 38991
Giải Nhất 70217
Giải Nhì 42511 71943
Giải Ba 41118 09980 47721
33656 58484 33062
Giải Tư 4672 5112 7870 2403
Giải Năm 7814 5195 6567
6514 9738 8673
Giải Sáu 855 607 086
Giải Bảy 79 36 86 99
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 11; 12; 14(2); 17; 18;
2 21;
3 36; 38;
4 43;
5 55; 56;
6 62; 67;
7 70; 72; 73; 79;
8 80; 84; 86(2);
9 91; 95; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 10/12/2018
Đặc Biệt 39341
Giải Nhất 39185
Giải Nhì 62826 38885
Giải Ba 87724 97300 07530
57907 92902 82203
Giải Tư 3827 8092 3696 0301
Giải Năm 2207 1685 1255
2593 9906 3278
Giải Sáu 691 078 105
Giải Bảy 81 66 67 71
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 02; 03; 05; 06; 07(2);
1
2 24; 26; 27;
3 30;
4 41;
5 55;
6 66; 67;
7 71; 78(2);
8 81; 85(3);
9 91; 92; 93; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 09/12/2018
Đặc Biệt 77308
Giải Nhất 42084
Giải Nhì 50461 10314
Giải Ba 14059 47606 96282
99086 01825 98135
Giải Tư 2522 4568 5248 6359
Giải Năm 2303 6245 0377
3626 0604 5555
Giải Sáu 151 427 345
Giải Bảy 47 49 99 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 06; 08;
1 14;
2 22; 25; 26; 27;
3 35;
4 44; 45(2); 47; 48; 49;
5 51; 55; 59(2);
6 61; 68;
7 77;
8 82; 84; 86;
9 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 08/12/2018
Đặc Biệt 64793
Giải Nhất 11002
Giải Nhì 57292 04037
Giải Ba 12514 31068 92657
46207 70589 79122
Giải Tư 5232 6601 5398 6602
Giải Năm 3047 8575 6500
9552 2905 9536
Giải Sáu 070 109 979
Giải Bảy 39 50 21 11
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 02(2); 05; 07; 09;
1 11; 14;
2 21; 22;
3 32; 36; 37; 39;
4 47;
5 50; 52; 57;
6 68;
7 70; 75; 79;
8 89;
9 92; 93; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 07/12/2018
Đặc Biệt 25367
Giải Nhất 15164
Giải Nhì 11972 66004
Giải Ba 88562 98452 31364
19311 11254 11625
Giải Tư 2905 2832 4688 7268
Giải Năm 1341 9742 9018
9663 2859 5962
Giải Sáu 406 281 771
Giải Bảy 48 09 36 90
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05; 06; 09;
1 11; 18;
2 25;
3 32; 36;
4 41; 42; 48;
5 52; 54; 59;
6 62(2); 63; 64(2); 67; 68;
7 71; 72;
8 81; 88;
9 90;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 06/12/2018
Đặc Biệt 81154
Giải Nhất 41297
Giải Nhì 70567 14701
Giải Ba 95589 46574 25137
75744 85932 17662
Giải Tư 0406 4522 5238 4538
Giải Năm 8978 4401 6833
4529 5067 1586
Giải Sáu 164 994 904
Giải Bảy 93 84 54 88
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 04; 06;
1
2 22; 29;
3 32; 33; 37; 38(2);
4 44;
5 54(2);
6 62; 64; 67(2);
7 74; 78;
8 84; 86; 88; 89;
9 93; 94; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 05/12/2018
Đặc Biệt 12188
Giải Nhất 98049
Giải Nhì 19111 30689
Giải Ba 03403 69565 76882
53750 38900 87956
Giải Tư 9668 0249 7168 2353
Giải Năm 7194 6601 3680
7653 8547 5548
Giải Sáu 169 412 816
Giải Bảy 55 86 98 87
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 03;
1 11; 12; 16;
2
3
4 47; 48; 49(2);
5 50; 53(2); 55; 56;
6 65; 68(2); 69;
7
8 80; 82; 86; 87; 88; 89;
9 94; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 04/12/2018
Đặc Biệt 97859
Giải Nhất 02642
Giải Nhì 56738 30266
Giải Ba 37195 36906 66536
81171 47969 59096
Giải Tư 2232 7659 2332 3666
Giải Năm 9351 5885 3121
0951 7912 4278
Giải Sáu 250 715 091
Giải Bảy 54 62 66 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 12; 15;
2 21; 22;
3 32(2); 36; 38;
4 42;
5 50; 51(2); 54; 59(2);
6 62; 66(3); 69;
7 71; 78;
8 85;
9 91; 95; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 03/12/2018
Đặc Biệt 99667
Giải Nhất 71324
Giải Nhì 62690 15314
Giải Ba 09270 02027 74364
22849 47145 04223
Giải Tư 2248 8343 2604 6864
Giải Năm 0385 1845 9246
8261 6712 7198
Giải Sáu 213 654 279
Giải Bảy 04 06 19 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04(2); 06;
1 12; 13; 14; 19;
2 23; 24; 27;
3
4 43; 45(2); 46; 48; 49;
5 54(2);
6 61; 64(2); 67;
7 70; 79;
8 85;
9 90; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 02/12/2018
Đặc Biệt 71456
Giải Nhất 29176
Giải Nhì 48938 04560
Giải Ba 56795 70474 88585
63403 44547 61358
Giải Tư 1127 3789 2438 2885
Giải Năm 0237 0530 3466
4807 9859 9868
Giải Sáu 900 111 293
Giải Bảy 66 71 84 97
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 07;
1 11;
2 27;
3 30; 37; 38(2);
4 47;
5 56; 58; 59;
6 60; 66(2); 68;
7 71; 74; 76;
8 84; 85(2); 89;
9 93; 95; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 01/12/2018
Đặc Biệt 72729
Giải Nhất 35229
Giải Nhì 06339 70800
Giải Ba 76367 48748 87121
81726 72370 57111
Giải Tư 9300 0250 0584 9830
Giải Năm 2636 0025 5192
4924 3360 8715
Giải Sáu 289 388 227
Giải Bảy 39 87 06 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 06;
1 11; 15;
2 21; 24; 25; 26; 27; 29(2);
3 30; 36; 39(2);
4 48;
5 50; 54;
6 60; 67;
7 70;
8 84; 87; 88; 89;
9 92;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 30/11/2018
Đặc Biệt 88321
Giải Nhất 39525
Giải Nhì 53826 79534
Giải Ba 11548 76264 38495
47997 76724 14031
Giải Tư 2849 7375 4544 0802
Giải Năm 2203 2276 3468
2819 6492 7497
Giải Sáu 472 346 331
Giải Bảy 73 15 53 06
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 06;
1 15; 19;
2 21; 24; 25; 26;
3 31(2); 34;
4 44; 46; 48; 49;
5 53;
6 64; 68;
7 72; 73; 75; 76;
8
9 92; 95; 97(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 29/11/2018
Đặc Biệt 98929
Giải Nhất 46801
Giải Nhì 03725 22866
Giải Ba 99477 81539 46257
79885 16667 83005
Giải Tư 7077 6003 9332 3736
Giải Năm 7177 6947 6916
1102 7644 5332
Giải Sáu 178 016 793
Giải Bảy 37 58 30 46
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 03; 05;
1 16(2);
2 25; 29;
3 30; 32(2); 36; 37; 39;
4 44; 46; 47;
5 57; 58;
6 66; 67;
7 77(3); 78;
8 85;
9 93;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 28/11/2018
Đặc Biệt 81965
Giải Nhất 86368
Giải Nhì 53783 26833
Giải Ba 43789 89056 37846
16390 94843 88348
Giải Tư 4454 1466 1515 9014
Giải Năm 3708 0269 9705
6767 7790 7707
Giải Sáu 023 063 565
Giải Bảy 75 76 48 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07; 08;
1 14; 15;
2 23;
3 33;
4 43; 46; 48(2);
5 54; 56;
6 63; 65(2); 66; 67; 68; 69;
7 75; 76; 79;
8 83; 89;
9 90(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 27/11/2018
Đặc Biệt 44616
Giải Nhất 30640
Giải Nhì 77757 01553
Giải Ba 03892 41526 18539
53311 60263 48599
Giải Tư 2301 9486 9468 8398
Giải Năm 3281 3947 8265
3142 4975 9171
Giải Sáu 868 339 158
Giải Bảy 66 57 43 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01;
1 11; 15; 16;
2 26;
3 39(2);
4 40; 42; 43; 47;
5 53; 57(2); 58;
6 63; 65; 66; 68(2);
7 71; 75;
8 81; 86;
9 92; 98; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 26/11/2018
Đặc Biệt 74033
Giải Nhất 25383
Giải Nhì 76181 71283
Giải Ba 51346 13237 72856
03520 83143 06133
Giải Tư 1178 7204 1985 6671
Giải Năm 2427 6778 7336
1342 0623 8496
Giải Sáu 647 355 609
Giải Bảy 43 75 99 80
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 09;
1
2 20; 23; 27;
3 33(2); 36; 37;
4 42; 43(2); 46; 47;
5 55; 56;
6
7 71; 75; 78(2);
8 80; 81; 83(2); 85;
9 96; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 25/11/2018
Đặc Biệt 34635
Giải Nhất 29713
Giải Nhì 17610 95811
Giải Ba 05457 87022 75253
39319 27994 43423
Giải Tư 1124 8715 6814 7347
Giải Năm 3218 4002 0897
8500 6322 5398
Giải Sáu 965 530 071
Giải Bảy 22 81 28 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02;
1 10; 11; 13; 14; 15(2); 18; 19;
2 22(3); 23; 24; 28;
3 30; 35;
4 47;
5 53; 57;
6 65;
7 71;
8 81;
9 94; 97; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 24/11/2018
Đặc Biệt 90956
Giải Nhất 97789
Giải Nhì 76056 87878
Giải Ba 15696 39418 62645
33273 84435 09984
Giải Tư 5873 6506 5124 0430
Giải Năm 6865 6190 1161
2124 6715 7736
Giải Sáu 712 983 401
Giải Bảy 57 72 59 23
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06;
1 12; 15; 18;
2 23; 24(2);
3 30; 35; 36;
4 45;
5 56(2); 57; 59;
6 61; 65;
7 72; 73(2); 78;
8 83; 84; 89;
9 90; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 23/11/2018
Đặc Biệt 06414
Giải Nhất 72962
Giải Nhì 89200 38949
Giải Ba 22770 96336 50754
40207 38019 90452
Giải Tư 1943 1714 7292 9159
Giải Năm 7508 9413 6529
7784 2071 3509
Giải Sáu 618 608 925
Giải Bảy 11 02 74 73
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 07; 08(2); 09;
1 11; 13; 14(2); 18; 19;
2 25; 29;
3 36;
4 43; 49;
5 52; 54; 59;
6 62;
7 70; 71; 73; 74;
8 84;
9 92;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 22/11/2018
Đặc Biệt 95565
Giải Nhất 90319
Giải Nhì 52484 84494
Giải Ba 84539 74506 63458
97149 44846 62175
Giải Tư 0426 6260 1427 1358
Giải Năm 9292 2227 8372
3319 7941 3183
Giải Sáu 393 135 527
Giải Bảy 77 51 90 56
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 19(2);
2 26; 27(3);
3 35; 39;
4 41; 46; 49;
5 51; 56; 58(2);
6 60; 65;
7 72; 75; 77;
8 83; 84;
9 90; 92; 93; 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 21/11/2018
Đặc Biệt 79721
Giải Nhất 35182
Giải Nhì 70427 13696
Giải Ba 37341 82033 07079
25356 03212 58077
Giải Tư 1702 5150 3959 0835
Giải Năm 7713 3795 6272
2259 1089 1427
Giải Sáu 045 657 631
Giải Bảy 71 29 95 68
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 12; 13;
2 21; 27(2); 29;
3 31; 33; 35;
4 41; 45;
5 50; 56; 57; 59(2);
6 68;
7 71; 72; 77; 79;
8 82; 89;
9 95(2); 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 20/11/2018
Đặc Biệt 02322
Giải Nhất 55967
Giải Nhì 14008 26166
Giải Ba 27322 34387 69206
36317 39271 91802
Giải Tư 2307 2646 4260 6375
Giải Năm 4497 1389 9326
8427 9201 0514
Giải Sáu 905 358 808
Giải Bảy 10 80 52 17
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 05; 06; 07; 08(2);
1 10; 14; 17(2);
2 22(2); 26; 27;
3
4 46;
5 52; 58;
6 60; 66; 67;
7 71; 75;
8 80; 87; 89;
9 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 19/11/2018
Đặc Biệt 38201
Giải Nhất 04391
Giải Nhì 89226 43465
Giải Ba 76401 88715 96354
27474 52186 40417
Giải Tư 5990 4425 1706 0354
Giải Năm 2758 7737 9829
5168 8297 6872
Giải Sáu 229 318 488
Giải Bảy 61 57 36 42
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 06;
1 15; 17; 18;
2 25; 26; 29(2);
3 36; 37;
4 42;
5 54(2); 57; 58;
6 61; 65; 68;
7 72; 74;
8 86; 88;
9 90; 91; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 18/11/2018
Đặc Biệt 16644
Giải Nhất 23276
Giải Nhì 54064 35249
Giải Ba 15875 83234 58265
89943 47425 14062
Giải Tư 1850 2438 0171 7231
Giải Năm 2798 7737 9514
6121 2643 9829
Giải Sáu 636 486 856
Giải Bảy 70 54 05 77
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 14;
2 21; 25; 29;
3 31; 34; 36; 37; 38;
4 43(2); 44; 49;
5 50; 54; 56;
6 62; 64; 65;
7 70; 71; 75; 76; 77;
8 86;
9 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 17/11/2018
Đặc Biệt 96702
Giải Nhất 07964
Giải Nhì 60948 79428
Giải Ba 08006 25477 08695
52648 77576 69068
Giải Tư 5758 4586 7307 9930
Giải Năm 8827 7809 3759
8672 4379 0448
Giải Sáu 715 039 426
Giải Bảy 62 09 28 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 06; 07; 09(2);
1 15;
2 26; 27; 28(2);
3 30; 39;
4 48(3);
5 58; 59;
6 62; 64; 68;
7 72; 76; 77; 79;
8 86;
9 91; 95;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 16/11/2018
Đặc Biệt 52348
Giải Nhất 43720
Giải Nhì 40817 07830
Giải Ba 01007 92958 08927
60386 47228 16238
Giải Tư 4593 3785 8457 4547
Giải Năm 4406 3286 5166
0592 6493 6853
Giải Sáu 713 289 650
Giải Bảy 72 09 24 63
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06; 07; 09;
1 13; 17;
2 20; 24; 27; 28;
3 30; 38;
4 47; 48;
5 50; 53; 57; 58;
6 63; 66;
7 72;
8 85; 86(2); 89;
9 92; 93(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 15/11/2018
Đặc Biệt 33888
Giải Nhất 35255
Giải Nhì 62327 34168
Giải Ba 32995 60096 42577
77893 19355 77678
Giải Tư 1906 3920 7366 9028
Giải Năm 3311 3479 6913
7757 4035 5520
Giải Sáu 221 307 061
Giải Bảy 37 64 62 48
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06; 07;
1 11; 13;
2 20(2); 21; 27; 28;
3 35; 37;
4 48;
5 55(2); 57;
6 61; 62; 64; 66; 68;
7 77; 78; 79;
8 88;
9 93; 95; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 14/11/2018
Đặc Biệt 25841
Giải Nhất 21941
Giải Nhì 20499 10901
Giải Ba 28468 25479 85385
96612 37169 84771
Giải Tư 6351 4078 6093 2395
Giải Năm 6989 7270 3165
0126 1293 3403
Giải Sáu 776 359 649
Giải Bảy 62 83 58 20
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 03;
1 12;
2 20; 26;
3
4 41(2); 49;
5 51; 58; 59;
6 62; 65; 68; 69;
7 70; 71; 76; 78; 79;
8 83; 85; 89;
9 93(2); 95; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 13/11/2018
Đặc Biệt 07459
Giải Nhất 27920
Giải Nhì 98362 95934
Giải Ba 29468 37276 40075
04905 78665 78108
Giải Tư 9768 1874 8024 0416
Giải Năm 6069 8671 8911
8350 6580 4001
Giải Sáu 864 904 957
Giải Bảy 30 82 77 02
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 04; 05; 08;
1 11; 16;
2 20; 24;
3 30; 34;
4
5 50; 57; 59;
6 62; 64; 65; 68(2); 69;
7 71; 74; 75; 76; 77;
8 80; 82;
9
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 12/11/2018
Đặc Biệt 20970
Giải Nhất 22084
Giải Nhì 00209 87804
Giải Ba 10201 70052 40817
91950 51599 31477
Giải Tư 7171 5268 5269 9489
Giải Năm 6290 2304 0234
5656 1059 3558
Giải Sáu 403 755 319
Giải Bảy 28 16 31 94
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 03; 04(2); 09;
1 16; 17; 19;
2 28;
3 31; 34;
4
5 50; 52; 55; 56; 58; 59;
6 68; 69;
7 70; 71; 77;
8 84; 89;
9 90; 94; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 11/11/2018
Đặc Biệt 65771
Giải Nhất 12518
Giải Nhì 35791 13320
Giải Ba 16710 32624 45320
91317 66184 58081
Giải Tư 7931 7117 9518 6252
Giải Năm 1203 7738 0727
1164 7684 4968
Giải Sáu 653 489 357
Giải Bảy 41 60 32 27
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03;
1 10; 17(2); 18(2);
2 20(2); 24; 27(2);
3 31; 32; 38;
4 41;
5 52; 53; 57;
6 60; 64; 68;
7 71;
8 81; 84(2); 89;
9 91;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 10/11/2018
Đặc Biệt 04284
Giải Nhất 15217
Giải Nhì 77215 58638
Giải Ba 84461 42542 81734
08015 00481 03823
Giải Tư 3052 0546 3396 1024
Giải Năm 7259 9857 3981
6830 9875 5855
Giải Sáu 950 962 650
Giải Bảy 90 58 93 40
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 15(2); 17;
2 23; 24;
3 30; 34; 38;
4 40; 42; 46;
5 50(2); 52; 55; 57; 58; 59;
6 61; 62;
7 75;
8 81(2); 84;
9 90; 93; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 09/11/2018
Đặc Biệt 45669
Giải Nhất 36231
Giải Nhì 59491 47711
Giải Ba 09335 08782 34158
99358 71376 38817
Giải Tư 2363 5556 2328 9148
Giải Năm 6499 5209 9670
5830 4531 7236
Giải Sáu 490 145 781
Giải Bảy 37 06 12 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06; 09;
1 11; 12; 17;
2 28;
3 30; 31(2); 35; 36; 37; 39;
4 45; 48;
5 56; 58(2);
6 63; 69;
7 70; 76;
8 81; 82;
9 90; 91; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 08/11/2018
Đặc Biệt 33079
Giải Nhất 50330
Giải Nhì 15832 26494
Giải Ba 87053 77009 11180
78522 03520 14985
Giải Tư 5087 0469 0068 4246
Giải Năm 0732 8026 2919
9747 1269 5239
Giải Sáu 260 501 326
Giải Bảy 43 87 78 41
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 09;
1 19;
2 20; 22; 26(2);
3 30; 32(2); 39;
4 41; 43; 46; 47;
5 53;
6 60; 68; 69(2);
7 78; 79;
8 80; 85; 87(2);
9 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 07/11/2018
Đặc Biệt 89911
Giải Nhất 94946
Giải Nhì 70934 74050
Giải Ba 32827 55303 98281
06076 09534 34427
Giải Tư 4255 6431 2748 7807
Giải Năm 9374 0307 4614
3832 1449 9461
Giải Sáu 970 388 700
Giải Bảy 54 30 83 37
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 07(2);
1 11; 14;
2 27(2);
3 30; 31; 32; 34(2); 37;
4 46; 48; 49;
5 50; 54; 55;
6 61;
7 70; 74; 76;
8 81; 83; 88;
9
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 06/11/2018
Đặc Biệt 70455
Giải Nhất 17222
Giải Nhì 50921 20383
Giải Ba 71174 68921 87064
94602 26879 52929
Giải Tư 2670 6349 1314 6166
Giải Năm 9557 0389 3797
4367 8187 7893
Giải Sáu 621 140 016
Giải Bảy 73 44 29 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 14; 16;
2 21(3); 22; 29(2);
3
4 40; 44; 49;
5 55; 57;
6 64; 66; 67;
7 70; 73; 74; 79;
8 83; 84; 87; 89;
9 93; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 05/11/2018
Đặc Biệt 01524
Giải Nhất 36489
Giải Nhì 21543 06276
Giải Ba 90153 35539 26252
60279 79910 68651
Giải Tư 2758 2418 8445 2009
Giải Năm 4027 7705 4250
3426 8658 7518
Giải Sáu 726 050 867
Giải Bảy 48 00 72 77
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05; 09;
1 10; 18(2);
2 24; 26(2); 27;
3 39;
4 43; 45; 48;
5 50(2); 51; 52; 53; 58(2);
6 67;
7 72; 76; 77; 79;
8 89;
9
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 04/11/2018
Đặc Biệt 15844
Giải Nhất 87994
Giải Nhì 91350 19050
Giải Ba 35992 23205 14886
63902 21987 55625
Giải Tư 0212 4912 3057 3736
Giải Năm 4587 2174 3902
0640 5335 0783
Giải Sáu 614 470 837
Giải Bảy 92 61 21 32
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 05;
1 12(2); 14;
2 21; 25;
3 32; 35; 36; 37;
4 40; 44;
5 50(2); 57;
6 61;
7 70; 74;
8 83; 86; 87(2);
9 92(2); 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 03/11/2018
Đặc Biệt 14832
Giải Nhất 84157
Giải Nhì 97791 02659
Giải Ba 70015 05880 21228
97250 01600 06731
Giải Tư 3106 6587 9562 0681
Giải Năm 5976 0268 1665
1710 6241 9812
Giải Sáu 610 309 430
Giải Bảy 87 82 31 23
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06; 09;
1 10(2); 12; 15;
2 23; 28;
3 30; 31(2); 32;
4 41;
5 50; 57; 59;
6 62; 65; 68;
7 76;
8 80; 81; 82; 87(2);
9 91;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 02/11/2018
Đặc Biệt 54448
Giải Nhất 57599
Giải Nhì 34440 45550
Giải Ba 77286 56865 09229
73081 05915 19494
Giải Tư 8376 4308 9334 0138
Giải Năm 8871 1788 9069
5168 8634 4455
Giải Sáu 382 518 734
Giải Bảy 64 61 14 71
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1 14; 15; 18;
2 29;
3 34(3); 38;
4 40; 48;
5 50; 55;
6 61; 64; 65; 68; 69;
7 71(2); 76;
8 81; 82; 86; 88;
9 94; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 01/11/2018
Đặc Biệt 51489
Giải Nhất 75455
Giải Nhì 17943 89793
Giải Ba 80296 48080 70610
61349 22637 85810
Giải Tư 1509 9181 3779 5017
Giải Năm 4737 9228 2878
4363 7804 2256
Giải Sáu 599 651 662
Giải Bảy 25 70 00 50
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 09;
1 10(2); 17;
2 25; 28;
3 37(2);
4 43; 49;
5 50; 51; 55; 56;
6 62; 63;
7 70; 78; 79;
8 80; 81; 89;
9 93; 96; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 31/10/2018
Đặc Biệt 59535
Giải Nhất 35859
Giải Nhì 72824 27415
Giải Ba 52229 68383 93023
58756 24919 28233
Giải Tư 2437 5354 7634 6269
Giải Năm 5399 8086 0067
9596 1845 3555
Giải Sáu 294 542 112
Giải Bảy 73 23 96 82
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 15; 19;
2 23(2); 24; 29;
3 33; 34; 35; 37;
4 42; 45;
5 54; 55; 56; 59;
6 67; 69;
7 73;
8 82; 83; 86;
9 94; 96(2); 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 30/10/2018
Đặc Biệt 42318
Giải Nhất 76832
Giải Nhì 08069 26211
Giải Ba 86569 98981 87412
70283 92334 43022
Giải Tư 0659 4334 4992 6432
Giải Năm 8636 2242 1507
7424 5973 7268
Giải Sáu 875 032 265
Giải Bảy 83 58 93 16
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 07;
1 11; 12; 16; 18;
2 22; 24;
3 32(3); 34(2); 36;
4 42;
5 58; 59;
6 65; 68; 69(2);
7 73; 75;
8 81; 83(2);
9 92; 93;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 29/10/2018
Đặc Biệt 23974
Giải Nhất 69288
Giải Nhì 38606 73498
Giải Ba 38427 68078 02518
89471 68923 14554
Giải Tư 2575 9718 3991 0337
Giải Năm 3042 9750 3758
7465 3460 1873
Giải Sáu 916 340 296
Giải Bảy 46 76 11 17
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 11; 16; 17; 18(2);
2 23; 27;
3 37;
4 40; 42; 46;
5 50; 54; 58;
6 60; 65;
7 71; 73; 74; 75; 76; 78;
8 88;
9 91; 96; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 28/10/2018
Đặc Biệt 68886
Giải Nhất 01023
Giải Nhì 89540 85790
Giải Ba 20978 55406 22869
80675 93448 78303
Giải Tư 9713 6550 8057 6985
Giải Năm 5551 9143 4823
6513 5994 7988
Giải Sáu 363 743 826
Giải Bảy 95 12 65 51
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 06;
1 12; 13(2);
2 23(2); 26;
3
4 40; 43(2); 48;
5 50; 51(2); 57;
6 63; 65; 69;
7 75; 78;
8 85; 86; 88;
9 90; 94; 95;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 27/10/2018
Đặc Biệt 13194
Giải Nhất 32444
Giải Nhì 78344 53632
Giải Ba 82654 89213 86566
70425 03981 20464
Giải Tư 2993 7281 0655 1786
Giải Năm 2375 1888 1249
1066 4202 1943
Giải Sáu 325 265 220
Giải Bảy 15 64 62 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 13; 15;
2 20; 25(2);
3 32;
4 43; 44(2); 49;
5 54(2); 55;
6 62; 64(2); 65; 66(2);
7 75;
8 81(2); 86; 88;
9 93; 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 26/10/2018
Đặc Biệt 78933
Giải Nhất 66194
Giải Nhì 19968 83083
Giải Ba 00385 96447 82121
35121 39357 61475
Giải Tư 2720 9092 0142 0349
Giải Năm 0382 3041 9900
0945 0691 6390
Giải Sáu 593 998 634
Giải Bảy 05 16 06 35
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05; 06;
1 16;
2 20; 21(2);
3 33; 34; 35;
4 41; 42; 45; 47; 49;
5 57;
6 68;
7 75;
8 82; 83; 85;
9 90; 91; 92; 93; 94; 98;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 25/10/2018
Đặc Biệt 72838
Giải Nhất 11591
Giải Nhì 24855 60826
Giải Ba 80700 78210 67512
08186 00145 90602
Giải Tư 3190 7922 0854 1152
Giải Năm 1165 8457 2606
2513 2653 7610
Giải Sáu 950 714 590
Giải Bảy 39 44 24 72
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 06;
1 10(2); 12; 13; 14;
2 22; 24; 26;
3 38; 39;
4 44; 45;
5 50; 52; 53; 54; 55; 57;
6 65;
7 72;
8 86;
9 90(2); 91;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 24/10/2018
Đặc Biệt 23203
Giải Nhất 26852
Giải Nhì 05550 03752
Giải Ba 89514 54028 07568
80826 24405 89590
Giải Tư 2081 4215 8054 6680
Giải Năm 7611 5962 8304
5487 8080 7280
Giải Sáu 768 781 563
Giải Bảy 04 72 10 05
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04(2); 05(2);
1 10; 11; 14; 15;
2 26; 28;
3
4
5 50; 52(2); 54;
6 62; 63; 68(2);
7 72;
8 80(3); 81(2); 87;
9 90;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 23/10/2018
Đặc Biệt 08662
Giải Nhất 26799
Giải Nhì 64523 44627
Giải Ba 28162 63170 19235
82400 66063 06175
Giải Tư 9079 1604 4432 5724
Giải Năm 5203 0945 1099
9480 9851 7797
Giải Sáu 303 817 368
Giải Bảy 72 94 88 96
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03(2); 04;
1 17;
2 23; 24; 27;
3 32; 35;
4 45;
5 51;
6 62(2); 63; 68;
7 70; 72; 75; 79;
8 80; 88;
9 94; 96; 97; 99(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 22/10/2018
Đặc Biệt 81258
Giải Nhất 34812
Giải Nhì 71321 79016
Giải Ba 26210 05924 04724
87059 91779 58866
Giải Tư 8121 1132 6985 0287
Giải Năm 2112 6748 7196
3282 3525 4315
Giải Sáu 675 192 917
Giải Bảy 05 62 09 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 09;
1 10; 12(2); 15; 16; 17;
2 21(2); 24(2); 25;
3 32;
4 48;
5 58; 59;
6 62; 66;
7 75; 79;
8 82; 85; 87;
9 92; 93; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 21/10/2018
Đặc Biệt 15132
Giải Nhất 40702
Giải Nhì 72270 67668
Giải Ba 18778 34990 22643
61605 55842 98732
Giải Tư 0742 6556 9936 5684
Giải Năm 2594 8724 4960
4914 7082 4261
Giải Sáu 445 791 086
Giải Bảy 97 64 45 18
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05;
1 14; 18;
2 24;
3 32(2); 36;
4 42(2); 43; 45(2);
5 56;
6 60; 61; 64; 68;
7 70; 78;
8 82; 84; 86;
9 90; 91; 94; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 20/10/2018
Đặc Biệt 72328
Giải Nhất 18300
Giải Nhì 24627 00463
Giải Ba 65434 30534 72131
43422 59804 66679
Giải Tư 3693 7732 8131 5045
Giải Năm 7883 4890 7025
7849 0149 6971
Giải Sáu 556 658 101
Giải Bảy 49 13 80 66
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 04;
1 13;
2 22; 25; 27; 28;
3 31(2); 32; 34(2);
4 45; 49(3);
5 56; 58;
6 63; 66;
7 71; 79;
8 80; 83;
9 90; 93;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 19/10/2018
Đặc Biệt 91214
Giải Nhất 39092
Giải Nhì 49787 32635
Giải Ba 92715 73561 29872
93170 54264 82265
Giải Tư 9902 8119 1994 4505
Giải Năm 3125 1093 4267
8324 9489 9241
Giải Sáu 513 367 957
Giải Bảy 59 54 16 83
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05;
1 13; 14; 15; 16; 19;
2 24; 25;
3 35;
4 41;
5 54; 57; 59;
6 61; 64; 65; 67(2);
7 70; 72;
8 83; 87; 89;
9 92; 93; 94;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 18/10/2018
Đặc Biệt 22850
Giải Nhất 82277
Giải Nhì 81096 93261
Giải Ba 02877 74685 95175
30925 12584 86409
Giải Tư 2427 1205 7978 1079
Giải Năm 4122 6096 5939
7412 0949 9477
Giải Sáu 722 510 017
Giải Bảy 81 90 35 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 09;
1 10; 12; 17;
2 22(2); 25; 27;
3 35; 39;
4 44; 49;
5 50;
6 61;
7 75; 77(3); 78; 79;
8 81; 84; 85;
9 90; 96(2);
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 4 ngày 17/10/2018
Đặc Biệt 39416
Giải Nhất 60168
Giải Nhì 20593 20897
Giải Ba 18791 46357 60806
46604 36921 06778
Giải Tư 0382 7935 8299 4714
Giải Năm 7120 1470 0246
0814 8203 0885
Giải Sáu 878 694 346
Giải Bảy 14 41 17 70
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 06;
1 14(3); 16; 17;
2 20; 21;
3 35;
4 41; 46(2);
5 57;
6 68;
7 70(2); 78(2);
8 82; 85;
9 91; 93; 94; 97; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 16/10/2018
Đặc Biệt 82524
Giải Nhất 34244
Giải Nhì 34070 44290
Giải Ba 97357 76471 43109
97496 53085 93333
Giải Tư 2648 8832 1319 7867
Giải Năm 5675 1449 7035
6373 0023 6964
Giải Sáu 961 460 921
Giải Bảy 11 49 01 76
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 09;
1 11; 19;
2 21; 23; 24;
3 32; 33; 35;
4 44; 48; 49(2);
5 57;
6 60; 61; 64; 67;
7 70; 71; 73; 75; 76;
8 85;
9 90; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 2 ngày 15/10/2018
Đặc Biệt 47019
Giải Nhất 34645
Giải Nhì 75635 81081
Giải Ba 01237 97575 41873
71518 81155 48459
Giải Tư 9165 5112 0470 7877
Giải Năm 8964 1825 5654
1014 5895 2811
Giải Sáu 480 737 264
Giải Bảy 90 88 96 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 11; 12; 14; 18; 19;
2 22; 25;
3 35; 37(2);
4 45;
5 54; 55; 59;
6 64(2); 65;
7 70; 73; 75; 77;
8 80; 81; 88;
9 90; 95; 96;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB chủ nhật ngày 14/10/2018
Đặc Biệt 35128
Giải Nhất 62713
Giải Nhì 20359 73758
Giải Ba 53564 77328 65062
90851 90030 24099
Giải Tư 1226 2246 1603 7879
Giải Năm 7357 6641 4876
5847 3992 3457
Giải Sáu 853 512 498
Giải Bảy 86 64 46 53
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03;
1 12; 13;
2 26; 28(2);
3 30;
4 41; 46(2); 47;
5 51; 53(2); 57(2); 58; 59;
6 62; 64(2);
7 76; 79;
8 86;
9 92; 98; 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 7 ngày 13/10/2018
Đặc Biệt 48145
Giải Nhất 09500
Giải Nhì 30105 15223
Giải Ba 30969 61488 96739
78029 57542 12101
Giải Tư 5337 1478 9575 5666
Giải Năm 2382 6651 3181
9703 1466 6514
Giải Sáu 804 724 288
Giải Bảy 88 97 07 90
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 03; 04; 05; 07;
1 14;
2 23; 24; 29;
3 37; 39;
4 42; 45;
5 51;
6 66(2); 69;
7 75; 78;
8 81; 82; 88(3);
9 90; 97;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 6 ngày 12/10/2018
Đặc Biệt 68218
Giải Nhất 50910
Giải Nhì 32356 28617
Giải Ba 78148 40522 88944
49406 12737 06385
Giải Tư 3360 3868 0932 3969
Giải Năm 4770 2827 3145
1375 9987 8178
Giải Sáu 599 727 961
Giải Bảy 69 63 43 34
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 10; 17; 18;
2 22; 27(2);
3 32; 34; 37;
4 43; 44; 45; 48;
5 56;
6 60; 61; 63; 68; 69(2);
7 70; 75; 78;
8 85; 87;
9 99;
Kết quả xổ số Miền Bắc
XSMB thứ 5 ngày 11/10/2018
Đặc Biệt 75705
Giải Nhất 94181
Giải Nhì 77276 26909
Giải Ba 31896 33132 42108
09850 86571 25972
Giải Tư 6007 2139 5377 1913
Giải Năm 8889 5349 7432
5305 7879 3096
Giải Sáu 719 343 312
Giải Bảy 18 21 74 90
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05(2); 07; 08; 09;
1 12; 13; 18; 19;
2 21;
3 32(2); 39;
4 43; 49;
5 50;
6
7 71; 72; 74; 76; 77; 79;
8 81; 89;
9 90; 96(2);