Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 03/03/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,089,165,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001167
03 10 17 20 22 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,089,165,000
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,120 300,000
Giải ba 18,694 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 25/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,116,681,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001164
05 07 10 12 15 26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 13,116,681,000
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,227 300,000
Giải ba 18,324 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 18/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
45,166,929,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001161
05 19 20 21 24 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 45,166,929,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,537 300,000
Giải ba 26,502 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 11/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,449,479,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001158
07 18 31 33 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 31,449,479,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,349 300,000
Giải ba 22,912 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 04/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,589,111,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001156
09 15 21 29 33 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23,589,111,000
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,386 300,000
Giải ba 21,404 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 28/01/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,814,565,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01153
03 23 25 29 36 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,814,565,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 956 300,000
Giải ba 16,299 30,000