Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 16/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,109,366,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001212
03 16 17 18 25 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,109,366,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 888 300,000
Giải ba 15,806 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 09/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,917,178,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001209
04 05 28 32 37 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36,917,178,000
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,352 300,000
Giải ba 22,740 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 02/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,397,894,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001206
02 07 13 23 25 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,397,894,000
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,280 300,000
Giải ba 20,952 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 26/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,585,169,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001203
04 09 11 14 19 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,585,169,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,412 300,000
Giải ba 22,096 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 19/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,304,746,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001200
05 19 25 35 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,304,746,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,563 300,000
Giải ba 21,877 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 12/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,872,464,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001197
03 05 06 09 32 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 56,872,464,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,925 300,000
Giải ba 34,750 30,000