Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 21/11/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
63
20
78
Giải bảy
853
104
044
Giải sáu
0001
0382
3023
3583
1381
7790
2753
1761
7604
Giải năm
7606
5603
5621
Giải tư
32514
00261
14530
28833
27908
14956
85996
38423
98118
33703
50001
10707
79989
46651
45430
78085
11810
12269
97563
47835
67323
Giải ba
99777
96360
54011
24520
49734
47932
Giải nhì
02160
17979
35191
Giải nhất
81039
09252
05361
Đặc biệt
812884
734750
995315
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 06; 08 01; 03(2); 04; 07 04
Đầu 1 14 11; 18 10; 15
Đầu 2 23 20(2); 23 21; 23
Đầu 3 30; 33; 39 30; 32; 34; 35
Đầu 4 44
Đầu 5 53; 56 50; 51; 52 53
Đầu 6 60(2); 61; 63 61(2); 63; 69
Đầu 7 77 79 78
Đầu 8 82; 84 81; 83; 89 85
Đầu 9 96 90 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/11/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
85
37
68
Giải bảy
238
318
091
Giải sáu
0143
4576
6208
3151
4326
2878
9756
9350
3947
Giải năm
8550
0156
2999
Giải tư
62614
04072
05188
23613
96038
97998
34538
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
44612
07040
48778
39189
41114
57706
46516
Giải ba
27628
76695
80263
45781
71764
33435
Giải nhì
67706
41747
04665
Giải nhất
53393
96618
05026
Đặc biệt
304031
769324
345710
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06; 08 06
Đầu 1 13; 14 18(2) 10; 12; 14; 16
Đầu 2 28 24; 26 26
Đầu 3 31; 38(3) 35; 37 35
Đầu 4 43 40; 45; 47 40; 47
Đầu 5 50 51; 56; 59 50; 56
Đầu 6 63 64; 65; 68
Đầu 7 72; 76 75; 78 78
Đầu 8 85; 88 81; 82; 88 89
Đầu 9 93; 95; 98 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/11/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
39
37
14
Giải bảy
970
922
979
Giải sáu
0348
9984
3308
5535
0778
6998
5053
9868
4658
Giải năm
7397
3918
7407
Giải tư
61780
39178
97895
51496
01201
30921
49508
09530
31487
66984
36411
06453
75552
29030
06654
80787
28121
40345
00056
55438
01570
Giải ba
57947
31528
65223
32848
32138
69405
Giải nhì
08668
50843
00558
Giải nhất
55238
76876
14188
Đặc biệt
349296
855660
592133
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 08(2) 05; 07
Đầu 1 11; 18 14
Đầu 2 21; 28 22; 23 21
Đầu 3 38; 39 30(2); 35; 37 33; 38(2)
Đầu 4 47; 48 43; 48 45
Đầu 5 52; 53 53; 54; 56; 58(2)
Đầu 6 68 60 68
Đầu 7 70; 78 76; 78 70; 79
Đầu 8 80; 84 84; 87 87; 88
Đầu 9 95; 96(2); 97 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 31/10/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
85
19
66
Giải bảy
822
897
139
Giải sáu
5136
3739
0814
9208
4642
8009
1898
4417
9842
Giải năm
8883
6346
1607
Giải tư
69648
43938
72403
39669
02731
25250
95905
76437
29951
03792
19715
37791
45360
06414
60903
75231
87116
20830
13093
31710
85115
Giải ba
43296
74873
95181
84605
76203
21502
Giải nhì
28005
04134
86713
Giải nhất
98346
62552
18265
Đặc biệt
963852
137749
980678
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 05(2) 05; 08; 09 02; 03(2); 07
Đầu 1 14 14; 15; 19 10; 13; 15; 16; 17
Đầu 2 22
Đầu 3 31; 36; 38; 39 34; 37 30; 31; 39
Đầu 4 46; 48 42; 46; 49 42
Đầu 5 50; 52 51; 52
Đầu 6 69 60 65; 66
Đầu 7 73 78
Đầu 8 83; 85 81
Đầu 9 96 91; 92; 97 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 24/10/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
65
23
84
Giải bảy
218
333
713
Giải sáu
7650
6778
3776
9352
0998
6142
7131
9185
8836
Giải năm
6528
2340
2885
Giải tư
24535
10113
17013
56818
77213
90909
34134
75127
51508
44081
48758
39476
77286
79563
13527
78879
13565
42257
67828
60184
20553
Giải ba
30553
68679
29380
61805
35920
24290
Giải nhì
20801
35406
98872
Giải nhất
78002
79668
68610
Đặc biệt
426619
638519
860940
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 02; 09 05; 06; 08
Đầu 1 13(3); 18(2); 19 19 10; 13
Đầu 2 28 23; 27 20; 27; 28
Đầu 3 34; 35 33 31; 36
Đầu 4 40; 42 40
Đầu 5 50; 53 52; 58 53; 57
Đầu 6 65 63; 68 65
Đầu 7 76; 78; 79 76 72; 79
Đầu 8 80; 81; 86 84(2); 85(2)
Đầu 9 98 90