Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
90
79
72
Giải bảy
422
199
376
Giải sáu
5595
2446
1898
1200
1918
3118
6132
6288
4265
Giải năm
6289
1737
1634
Giải tư
11436
47525
78629
80556
12039
80564
30241
42618
26471
97991
03623
05651
62106
68897
11795
00895
98548
62530
51540
63946
46572
Giải ba
40409
25803
42466
76112
71091
67579
Giải nhì
58041
46503
79016
Giải nhất
32917
01486
43385
Đặc biệt
814662
369692
111792
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 09 00; 03; 06
Đầu 1 17 12; 18(3) 16
Đầu 2 22; 25; 29 23
Đầu 3 36; 39 37 30; 32; 34
Đầu 4 41(2); 46 40; 46; 48
Đầu 5 56 51
Đầu 6 62; 64 66 65
Đầu 7 71; 79 72(2); 76; 79
Đầu 8 89 86 85; 88
Đầu 9 90; 95; 98 91; 92; 97; 99 91; 92; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
60
26
24
Giải bảy
634
661
671
Giải sáu
2004
7012
1703
9103
6156
6279
6842
5844
8020
Giải năm
1397
8400
9746
Giải tư
65034
70056
15590
44185
98083
92137
78925
38171
78449
23473
30655
47248
30938
36414
34888
30299
21725
46157
21584
72767
14066
Giải ba
19697
78268
50875
08047
02960
57893
Giải nhì
23951
81474
46157
Giải nhất
86705
97971
56200
Đặc biệt
171070
330533
013081
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05 00; 03 00
Đầu 1 12 14
Đầu 2 25 26 20; 24; 25
Đầu 3 34(2); 37 33; 38
Đầu 4 47; 48; 49 42; 44; 46
Đầu 5 51; 56 55; 56 57(2)
Đầu 6 60; 68 61 60; 66; 67
Đầu 7 70 71(2); 73; 74; 75; 79 71
Đầu 8 83; 85 81; 84; 88
Đầu 9 90; 97(2) 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
52
56
Giải bảy
577
499
637
Giải sáu
0524
4356
8337
1596
6012
8524
2744
7615
3226
Giải năm
0781
8504
8347
Giải tư
59275
90422
51574
17534
97601
18681
01506
08839
12660
34433
32957
25868
98187
14206
96680
36120
78746
50847
68021
02864
66179
Giải ba
93501
88746
59049
96487
15280
97996
Giải nhì
87599
84355
86726
Giải nhất
44203
01342
92147
Đặc biệt
024881
109803
596110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01(2); 03; 06 03; 04; 06
Đầu 1 12 10; 15
Đầu 2 22; 24 24 20; 21; 26(2)
Đầu 3 34; 37 33; 39 37
Đầu 4 46 42; 49 44; 46; 47(3)
Đầu 5 56 52; 55; 57 56
Đầu 6 60; 68 64
Đầu 7 74; 75; 77 79
Đầu 8 81(3) 87(2) 80(2)
Đầu 9 95; 99 96; 99 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 30/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
60
09
99
Giải bảy
453
855
124
Giải sáu
5323
4906
2519
4734
0557
4480
7924
8245
9705
Giải năm
3316
8748
8702
Giải tư
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
Giải ba
14460
51415
38587
08988
91755
34988
Giải nhì
48652
53992
11828
Giải nhất
24595
88614
99013
Đặc biệt
779843
024926
797584
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06 09 02; 05(2)
Đầu 1 15; 16; 17; 19 10; 14; 19 13
Đầu 2 23 26 24(2); 28
Đầu 3 38 32; 34; 38 36
Đầu 4 43 48 45; 47
Đầu 5 52; 53 55; 57 55
Đầu 6 60(2)
Đầu 7 74 73 74
Đầu 8 85; 89 80; 81; 87; 88 81; 84; 88
Đầu 9 91; 95; 97 92; 98 91; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
29
58
13
Giải bảy
684
608
786
Giải sáu
2152
8702
1951
0952
0756
6824
0099
2244
8099
Giải năm
2889
9839
9063
Giải tư
38132
95233
89677
51820
15033
71872
98889
28194
60654
22967
65266
65741
63904
50930
90556
65274
41619
57740
67739
96605
60786
Giải ba
99291
43762
11002
45001
29034
98187
Giải nhì
78748
99047
45795
Giải nhất
54714
43415
68656
Đặc biệt
269960
409051
391986
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 01; 02; 04; 08 05
Đầu 1 14 15 13; 19
Đầu 2 20; 29 24
Đầu 3 32; 33(2) 30; 39 34; 39
Đầu 4 48 41; 47 40; 44
Đầu 5 51; 52 51; 52; 54; 56; 58 56(2)
Đầu 6 60; 62 66; 67 63
Đầu 7 72; 77 74
Đầu 8 84; 89(2) 86(3); 87
Đầu 9 91 94 95; 99(2)