Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
32
85
32
Giải bảy
977
361
416
Giải sáu
1429
4403
2345
2688
9996
9167
2786
3473
6455
Giải năm
6053
3070
7634
Giải tư
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
Giải ba
75247
82394
27351
42633
16750
00872
Giải nhì
79229
45360
38639
Giải nhất
11806
76857
55401
Đặc biệt
452332
532036
107095
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 06; 07; 08(2); 09 01(2)
Đầu 1 15 15; 16; 19
Đầu 2 29(2) 20 27
Đầu 3 32(2) 33; 36 31; 32; 34; 39
Đầu 4 45; 47 46
Đầu 5 53 51; 57 50; 55
Đầu 6 64 60(2); 61(2); 67
Đầu 7 75; 77 70 72; 73; 79
Đầu 8 85; 88 86
Đầu 9 94 90; 96(2) 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
05
54
Giải bảy
752
036
765
Giải sáu
1028
7678
0498
9857
2466
4849
9988
4864
4632
Giải năm
7325
1003
3758
Giải tư
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
00070
29012
01238
76159
55866
42552
09562
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
Giải ba
04705
58736
06043
34287
77833
88928
Giải nhì
95103
42891
53814
Giải nhất
16195
18915
95780
Đặc biệt
762037
846775
883580
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03(2); 05; 08 03; 05
Đầu 1 10; 18 12; 15 11; 14
Đầu 2 25; 28 28
Đầu 3 30; 36; 37 36; 38 32; 33
Đầu 4 43; 49 40(2)
Đầu 5 52 52; 57; 59 54; 55; 58
Đầu 6 68(2) 62; 66(2) 61; 64; 65
Đầu 7 78 70; 75
Đầu 8 87 80(2); 81; 88
Đầu 9 95; 98 91 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
43
21
61
Giải bảy
748
119
241
Giải sáu
1596
0213
1766
2003
5262
1287
8712
9902
0887
Giải năm
7134
5413
7845
Giải tư
73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
18271
07941
72458
55577
91733
03734
01837
11473
73961
11140
87091
69400
24528
02641
Giải ba
65740
82603
94774
17699
34823
25335
Giải nhì
30873
56066
62589
Giải nhất
41134
57425
65051
Đặc biệt
546068
999738
681110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03 03 00; 02
Đầu 1 13 13; 19 10; 12
Đầu 2 22 21; 25 23; 28
Đầu 3 34(2) 33; 34; 37; 38 35
Đầu 4 40; 41; 43; 48 41 40; 41(2); 45
Đầu 5 54; 58(2) 58 51
Đầu 6 66; 68 62; 66 61(2)
Đầu 7 73 71; 74; 77 73
Đầu 8 83; 85 87 87; 89
Đầu 9 96 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
68
00
45
Giải bảy
728
687
502
Giải sáu
3871
5522
8623
5073
4091
9169
7252
2399
1584
Giải năm
1867
9644
5274
Giải tư
54992
66041
76637
64875
20693
04174
77036
96951
70243
68342
93363
43636
20045
95671
88484
12007
45298
89275
55014
30752
60603
Giải ba
65998
98499
25135
52338
83715
15199
Giải nhì
29807
03871
93332
Giải nhất
33677
60096
27110
Đặc biệt
843564
815146
120484
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 00 02; 03; 07
Đầu 1 10; 14; 15
Đầu 2 22; 23; 28
Đầu 3 36; 37 35; 36; 38 32
Đầu 4 41 42; 43; 44; 45; 46 45
Đầu 5 51 52(2)
Đầu 6 64; 67; 68 63; 69
Đầu 7 71; 74; 75; 77 71(2); 73 74; 75
Đầu 8 87 84(3)
Đầu 9 92; 93; 98; 99 91; 96 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/05/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
60
43
Giải bảy
185
777
821
Giải sáu
7696
7605
5747
2497
8655
6367
0388
0488
0029
Giải năm
5791
1585
5351
Giải tư
88575
41846
12981
85019
80426
28517
40443
16597
01599
97823
98667
88306
68791
44950
67646
52341
85326
39849
93499
30478
39021
Giải ba
60378
31054
37988
18553
09355
31616
Giải nhì
08996
18693
63425
Giải nhất
01015
57314
14757
Đặc biệt
581004
391691
148931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05 06
Đầu 1 15; 17; 19 14 16
Đầu 2 26 23 21(2); 25; 26; 29
Đầu 3 31
Đầu 4 43; 46; 47 41; 43; 46; 49
Đầu 5 54 50; 53; 55 51; 55; 57
Đầu 6 60; 67(2)
Đầu 7 75; 78 77 78
Đầu 8 81; 85 85; 88 88(2)
Đầu 9 91; 96(2) 91(2); 93; 97(2); 99 99