Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
24
34
57
Giải bảy
929
139
329
Giải sáu
3460
5052
5038
8646
9821
4765
2267
6833
0879
Giải năm
5325
2647
5008
Giải tư
36698
95496
65253
96751
29693
87548
46169
47311
25373
84112
60566
43885
56588
72999
23525
25104
53136
71171
35902
55316
81146
Giải ba
74705
27092
93815
79693
30173
00289
Giải nhì
25030
98067
69108
Giải nhất
24637
03579
00337
Đặc biệt
209047
431415
413459
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05 02; 04; 08(2)
Đầu 1 11; 12; 15(2) 16
Đầu 2 24; 25; 29 21 25; 29
Đầu 3 30; 37; 38 34; 39 33; 36; 37
Đầu 4 47; 48 46; 47 46
Đầu 5 51; 52; 53 57; 59
Đầu 6 60; 69 65; 66; 67 67
Đầu 7 73; 79 71; 73; 79
Đầu 8 85; 88 89
Đầu 9 92; 93; 96; 98 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
68
12
73
Giải bảy
789
189
007
Giải sáu
1500
7558
4248
1199
2674
4660
4455
6869
5068
Giải năm
1333
6065
1008
Giải tư
49957
43466
41621
57887
25890
71756
20704
43161
33079
95842
76461
18318
05789
54424
46987
01218
55845
34830
56553
91951
76064
Giải ba
89829
75302
70904
08186
86957
18426
Giải nhì
40402
72933
74436
Giải nhất
70548
77986
99795
Đặc biệt
244558
150959
998744
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 02(2); 04 04 07; 08
Đầu 1 12; 18 18
Đầu 2 21; 29 24 26
Đầu 3 33 33 30; 36
Đầu 4 48(2) 42 44; 45
Đầu 5 56; 57; 58(2) 59 51; 53; 55; 57
Đầu 6 66; 68 60; 61(2); 65 64; 68; 69
Đầu 7 74; 79 73
Đầu 8 87; 89 86(2); 89(2) 87
Đầu 9 90 99 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
76
25
31
Giải bảy
016
369
270
Giải sáu
9463
2461
8030
5721
8924
6865
7659
1238
3246
Giải năm
4538
8091
0727
Giải tư
63561
97099
35509
09475
55774
60164
96631
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
Giải ba
90286
93488
68749
46936
97442
44273
Giải nhì
74314
74090
20862
Giải nhất
64156
40888
19587
Đặc biệt
985953
758055
658074
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09
Đầu 1 14; 16 10(2) 12; 13
Đầu 2 21; 24; 25; 28 23; 27
Đầu 3 30; 31; 38 36 31(2); 38
Đầu 4 49 42(2); 46
Đầu 5 53; 56 55 59
Đầu 6 61(2); 63; 64 65; 69 62(2)
Đầu 7 74; 75; 76 70; 72 70; 73; 74
Đầu 8 86; 88 88(2); 89 87
Đầu 9 99 90; 91 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
12
80
Giải bảy
855
433
068
Giải sáu
3683
1980
3415
8521
5215
4936
4124
5553
874
Giải năm
1863
1051
0431
Giải tư
62199
51547
25969
64945
38573
52527
70809
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
94501
07402
48175
63612
65808
29403
26304
Giải ba
66022
01624
71671
39600
15630
40856
Giải nhì
46526
30490
32451
Giải nhất
34345
17926
08362
Đặc biệt
995941
407624
333739
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 00(2); 02 01; 02; 03; 04; 08
Đầu 1 15 12; 15 12
Đầu 2 22; 24; 26; 27 21; 24; 26 24
Đầu 3 30; 33; 36 30; 31; 39
Đầu 4 41; 45(2); 47
Đầu 5 55 51; 57(2) 51; 53; 56
Đầu 6 63; 69 62; 68
Đầu 7 73 71 74; 75
Đầu 8 80; 83 83 80
Đầu 9 95; 99 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
87
98
75
Giải bảy
169
748
480
Giải sáu
9412
5789
8100
3696
2028
3970
2767
0275
1991
Giải năm
8432
7551
1434
Giải tư
55424
11331
31904
37319
70849
25287
02870
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
61685
33465
36200
69804
21590
25520
96466
Giải ba
75439
59769
47453
07832
83828
13640
Giải nhì
20179
49059
70516
Giải nhất
91119
69541
72473
Đặc biệt
990955
974326
279954
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 04 00; 04
Đầu 1 12; 19(2) 16
Đầu 2 24 25; 26; 28(3) 20; 28
Đầu 3 31; 32; 39 32 34
Đầu 4 49 41; 48 40
Đầu 5 55 51; 53; 59 54
Đầu 6 69(2) 65; 66; 67
Đầu 7 70; 79 70(2) 73; 75(2)
Đầu 8 87(2); 89 85 80; 85
Đầu 9 91; 94; 96; 98 90; 91