Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,593,876,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,237,897,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #001003
01 19 21 31 50 55 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 164,593,876,350
Jackpot 2 0 6,237,897,400
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,622 500,000
Giải ba 31,683 50,000
Kỳ quay thưởng: #001002
04 11 20 38 52 53 33
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 153,346,722,600
Jackpot 2 0 4,988,213,650
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1,435 500,000
Giải ba 31,785 50,000
Kỳ quay thưởng: #001001
01 04 06 08 24 35 53
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 142,673,643,750
Jackpot 2 0 3,802,316,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 2,068 500,000
Giải ba 36,946 50,000
Kỳ quay thưởng: #001000
01 03 22 27 38 40 26
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 135,452,799,750
Jackpot 2 1 3,569,068,200
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,569 500,000
Giải ba 29,741 50,000
Kỳ quay thưởng: #00999
08 19 24 31 35 55 01
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,793 50,000
Kỳ quay thưởng: #00998
34 46 50 51 52 55 05
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,586 500,000
Giải ba 30,486 50,000