Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,914,719,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,191,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #001049
20 23 27 36 38 44 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,184 500,000
Giải ba 22,913 50,000
Kỳ quay thưởng: #001048
05 10 14 20 26 51 36
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 927 500,000
Giải ba 20,160 50,000
Kỳ quay thưởng: #001047
08 39 45 47 49 51 16
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 16,402 50,000
Kỳ quay thưởng: #001046
13 16 21 30 32 39 53
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18,295 50,000
Kỳ quay thưởng: #001046
13 16 21 30 32 39 53
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18,295 50,000
Kỳ quay thưởng: #001045
13 16 32 33 35 43 42
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 914 500,000
Giải ba 17,872 50,000