Max3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 2 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 17/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00659
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 382 687 1tr
Nhất 866 359 553 146 350N
Nhì 220 772 240 210N
461 740 506
Ba 122 728 603 050 100N
687 347 302 746

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 10/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00656
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 472 950 1tr
Nhất 570 905 705 574 350N
Nhì 641 086 091 210N
661 139 563
Ba 396 204 591 085 100N
849 862 756 058

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 03/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00653
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 881 042 1tr
Nhất 021 698 050 006 350N
Nhì 151 608 119 210N
514 380 898
Ba 699 857 626 628 100N
492 995 649 006

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 27/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00650
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 253 896 1tr
Nhất 211 224 982 519 350N
Nhì 476 782 701 210N
173 530 459
Ba 328 324 172 939 100N
298 073 410 133

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 20/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00647
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 749 820 1tr
Nhất 174 017 235 707 350N
Nhì 785 789 510 210N
930 123 123
Ba 769 743 308 593 100N
675 056 927 346

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 13/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00643
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 952 134 1tr
Nhất 752 760 202 164 350N
Nhì 722 236 943 210N
895 656 260
Ba 430 510 669 746 100N
607 384 998 972