Max3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 2 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 26/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00609
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 275 526 1tr
Nhất 239 795 406 141 350N
Nhì 852 566 664 210N
357 413 249
Ba 390 707 766 374 100N
646 342 131 363

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 19/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00683
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 370 659 1tr
Nhất 766 092 622 447 350N
Nhì 535 280 142 210N
421 941 250
Ba 033 799 713 379 100N
832 606 238 425

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 12/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00602
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 312 358 1tr
Nhất 143 469 453 114 350N
Nhì 391 839 543 210N
226 761 563
Ba 538 585 823 543 100N
902 556 246 082

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 05/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00600
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 879 851 1tr
Nhất 094 088 195 106 350N
Nhì 569 072 466 210N
063 769 015
Ba 111 695 055 082 100N
161 035 521 752

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 29/01/2024

Kỳ quay thưởng: #00597
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 885 156 1tr
Nhất 616 176 143 691 350N
Nhì 109 525 688 210N
315 004 782
Ba 650 020 794 538 100N
710 769 183 967

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 22/01/2024

Kỳ quay thưởng: #00594
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 245 705 1tr
Nhất 895 582 290 262 350N
Nhì 182 766 676 210N
569 022 383
Ba 537 948 710 667 100N
324 428 420 716