Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
27
10
17
Giải bảy
712
413
499
Giải sáu
7847
9583
4858
5562
6465
7915
7450
5066
2714
Giải năm
5225
8705
9053
Giải tư
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
Giải ba
06916
47902
48129
39479
41091
86611
Giải nhì
36350
08526
10268
Giải nhất
56404
55963
73804
Đặc biệt
932473
907432
054460
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04; 09 05(2); 08 04
Đầu 1 12; 14; 16 10; 13; 15 11; 14; 17
Đầu 2 22; 25; 27 26; 28; 29
Đầu 3 32 33; 36; 37
Đầu 4 47(2) 44
Đầu 5 50(2); 51; 58 50; 53; 54
Đầu 6 62; 63; 65(2); 68 60; 61; 66; 68
Đầu 7 73 77; 79
Đầu 8 81; 83 86
Đầu 9 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
96
39
53
Giải bảy
685
304
321
Giải sáu
7028
8953
9619
0844
5565
2561
8595
4483
9641
Giải năm
4134
2179
8765
Giải tư
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
Giải ba
56339
35293
18818
09422
30743
85077
Giải nhì
43147
02569
29654
Giải nhất
22047
30537
09358
Đặc biệt
010387
922112
945267
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 03; 04; 06
Đầu 1 19(2) 12; 18
Đầu 2 25; 28 22 21
Đầu 3 34; 39 30(2); 37; 39(2) 31; 36
Đầu 4 47(2) 44 41; 42; 43; 48
Đầu 5 53(2) 52 53; 54; 58
Đầu 6 66 61; 65; 66; 69 63; 65; 67
Đầu 7 70; 73 79 77
Đầu 8 85; 87 80; 83
Đầu 9 93; 96 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
32
89
26
Giải bảy
628
795
516
Giải sáu
5611
1903
8229
1267
0750
8403
5019
6027
7146
Giải năm
2430
0784
9606
Giải tư
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
Giải ba
25009
23188
55549
61603
21698
28715
Giải nhì
69899
42497
33773
Giải nhất
68556
73151
82307
Đặc biệt
219735
200647
936340
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 09 03(2); 07 06; 07
Đầu 1 11 19 15; 16; 19
Đầu 2 28; 29 25; 26; 27(2); 28
Đầu 3 30; 32; 35(2)
Đầu 4 44; 48 47; 49 40(2); 46
Đầu 5 56(2) 50; 51; 58
Đầu 6 65; 67
Đầu 7 72 74 70; 73; 77
Đầu 8 88 80; 84; 89 88
Đầu 9 93; 94; 99 92; 95; 97 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/09/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
62
23
19
Giải bảy
044
970
207
Giải sáu
3190
9439
1673
3624
7716
2510
8634
4968
9843
Giải năm
6914
0945
6496
Giải tư
49211
75658
94869
00714
36762
16526
50828
60344
63942
28532
70268
74615
69478
93185
54872
09737
39697
40465
51662
40549
19773
Giải ba
68024
52316
95129
75720
53800
20054
Giải nhì
07932
91013
52698
Giải nhất
42910
87317
58663
Đặc biệt
585000
292529
033743
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 00; 07
Đầu 1 10; 11; 14(2); 16 10; 13; 15; 16; 17 19
Đầu 2 24; 26; 28 20; 23; 24; 29(2)
Đầu 3 32; 39 32 34; 37
Đầu 4 44 42; 44; 45 43(2); 49
Đầu 5 58 54
Đầu 6 62(2); 69 68 62; 63; 65; 68
Đầu 7 73 70; 78 72; 73
Đầu 8 85
Đầu 9 90 96; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/09/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
98
44
08
Giải bảy
929
165
023
Giải sáu
2578
8522
7059
8530
7497
7874
4602
8081
3471
Giải năm
0843
0766
5815
Giải tư
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
26808
42559
24811
16553
23076
96527
18242
36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877
Giải ba
69127
90884
40492
42992
34147
76722
Giải nhì
80185
14730
72991
Giải nhất
99779
48005
73962
Đặc biệt
924868
231874
280854
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 08 02; 05; 08
Đầu 1 18 11 15
Đầu 2 22; 27; 29 27 22; 23
Đầu 3 35 30(2)
Đầu 4 43; 44 42; 44 41; 47
Đầu 5 50; 59 53; 59 54; 58(2); 59
Đầu 6 62; 68(2) 65; 66 62
Đầu 7 77; 78; 79 74(2); 76 71; 77
Đầu 8 84; 85 81
Đầu 9 98 92(2); 97 91; 96