Max3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 6 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 01/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00571
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 934 401 1tr
Nhất 010 494 048 431 350N
Nhì 819 832 039 210N
130 980 516
Ba 960 081 502 118 100N
541 919 901 343

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 24/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00568
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 651 473 1tr
Nhất 729 892 759 119 350N
Nhì 874 374 751 210N
096 524 661
Ba 590 367 059 147 100N
714 707 220 808

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 17/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00565
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 788 618 1tr
Nhất 292 265 058 446 350N
Nhì 424 390 467 210N
837 550 739
Ba 330 970 216 224 100N
411 648 637 966

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 10/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00561
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 693 640 1tr
Nhất 794 352 115 474 350N
Nhì 901 478 103 210N
639 750 054
Ba 141 839 223 833 100N
708 432 114 592

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 03/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00558
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 951 401 1tr
Nhất 751 708 563 740 350N
Nhì 162 184 464 210N
271 453 952
Ba 210 334 671 651 100N
626 277 491 790

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 27/10/2023

Kỳ quay thưởng: #00555
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 811 317 1tr
Nhất 512 203 999 800 350N
Nhì 839 394 094 210N
616 617 457
Ba 217 678 546 950 100N
223 728 249 591