Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/11/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
7 lần
01,10
8 lần
02,20
8 lần
03,30
7 lần
04,40
9 lần
05,50
13 lần
06,60
15 lần
07,70
17 lần
08,80
11 lần
09,90
19 lần
11,11
2 lần
12,21
6 lần
13,31
6 lần
14,41
5 lần
15,51
11 lần
16,61
7 lần
17,71
6 lần
19,91
3 lần
22,22
2 lần
23,32
1 lần
24,42
3 lần
25,52
3 lần
26,62
7 lần
27,72
10 lần
28,82
2 lần
29,92
6 lần
33,33
3 lần
34,43
3 lần
35,53
4 lần
37,73
5 lần
38,83
4 lần
39,93
5 lần
44,44
3 lần
45,54
6 lần
46,64
16 lần
47,74
24 lần
48,84
4 lần
49,94
5 lần
55,55
1 lần
56,65
11 lần
57,75
5 lần
58,85
5 lần
63,36
2 lần
66,66
3 lần
67,76
15 lần
68,86
4 lần
69,96
6 lần
77,77
14 lần
78,87
7 lần
79,97
12 lần
81,18
5 lần
88,88
5 lần
89,98
5 lần
95,59
2 lần
99,99
3 lần