Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/09/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
9 lần
01,10
7 lần
02,20
7 lần
03,30
13 lần
04,40
6 lần
05,50
16 lần
06,60
10 lần
07,70
13 lần
08,80
12 lần
09,90
10 lần
11,11
1 lần
12,21
13 lần
13,31
17 lần
14,41
5 lần
15,51
9 lần
16,61
13 lần
17,71
11 lần
18,81
8 lần
19,91
8 lần
22,22
3 lần
23,32
15 lần
24,42
4 lần
25,52
7 lần
26,62
12 lần
27,72
12 lần
28,82
6 lần
29,92
10 lần
33,33
14 lần
34,43
6 lần
35,53
13 lần
36,63
15 lần
37,73
20 lần
38,83
7 lần
39,93
8 lần
44,44
1 lần
46,64
8 lần
47,74
10 lần
48,84
3 lần
49,94
6 lần
54,45
2 lần
55,55
8 lần
56,65
20 lần
57,75
17 lần
58,85
10 lần
59,95
15 lần
66,66
5 lần
67,76
11 lần
68,86
6 lần
69,96
12 lần
77,77
6 lần
78,87
10 lần
79,97
18 lần
88,88
3 lần
89,98
7 lần
99,99
5 lần