Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/03/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
5 lần
02,20
7 lần
03,30
12 lần
04,40
1 lần
05,50
10 lần
06,60
7 lần
07,70
5 lần
08,80
7 lần
09,90
9 lần
11,11
1 lần
12,21
6 lần
13,31
6 lần
14,41
2 lần
16,61
5 lần
17,71
6 lần
18,81
4 lần
19,91
4 lần
22,22
6 lần
23,32
9 lần
24,42
3 lần
25,52
9 lần
26,62
7 lần
27,72
3 lần
28,82
9 lần
29,92
8 lần
33,33
5 lần
34,43
4 lần
35,53
3 lần
36,63
10 lần
37,73
4 lần
38,83
11 lần
39,93
16 lần
47,74
3 lần
51,15
4 lần
54,45
1 lần
56,65
5 lần
57,75
7 lần
58,85
3 lần
59,95
5 lần
64,46
1 lần
66,66
4 lần
67,76
8 lần
68,86
3 lần
69,96
9 lần
77,77
2 lần
78,87
3 lần
79,97
3 lần
84,48
1 lần
89,98
7 lần
94,49
1 lần
99,99
5 lần