Soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/06/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
10 lần
02,20
7 lần
03,30
8 lần
04,40
10 lần
05,50
15 lần
06,60
8 lần
07,70
10 lần
08,80
7 lần
09,90
10 lần
11,11
2 lần
12,21
4 lần
13,31
5 lần
14,41
5 lần
15,51
11 lần
16,61
5 lần
18,81
4 lần
19,91
4 lần
22,22
4 lần
23,32
4 lần
24,42
8 lần
25,52
8 lần
26,62
3 lần
27,72
2 lần
28,82
1 lần
29,92
3 lần
33,33
2 lần
34,43
6 lần
35,53
6 lần
36,63
6 lần
38,83
3 lần
39,93
1 lần
44,44
1 lần
45,54
9 lần
46,64
6 lần
47,74
7 lần
48,84
5 lần
49,94
5 lần
55,55
4 lần
56,65
8 lần
57,75
9 lần
58,85
10 lần
59,95
7 lần
66,66
3 lần
67,76
2 lần
69,96
1 lần
71,17
4 lần
73,37
1 lần
78,87
2 lần
79,97
2 lần
86,68
5 lần
88,88
3 lần
89,98
3 lần
99,99
1 lần