Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/07/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
5 lần
01,10
6 lần
02,20
6 lần
03,30
7 lần
04,40
10 lần
05,50
5 lần
06,60
7 lần
07,70
8 lần
08,80
5 lần
09,90
10 lần
11,11
2 lần
12,21
12 lần
13,31
16 lần
14,41
12 lần
15,51
7 lần
16,61
7 lần
17,71
7 lần
19,91
13 lần
22,22
3 lần
24,42
10 lần
25,52
2 lần
26,62
6 lần
27,72
4 lần
28,82
1 lần
29,92
10 lần
32,23
3 lần
33,33
4 lần
34,43
9 lần
35,53
6 lần
36,63
10 lần
37,73
8 lần
38,83
6 lần
39,93
12 lần
44,44
2 lần
45,54
8 lần
46,64
19 lần
47,74
7 lần
48,84
8 lần
49,94
13 lần
55,55
3 lần
56,65
7 lần
57,75
5 lần
58,85
3 lần
59,95
8 lần
66,66
3 lần
67,76
7 lần
68,86
6 lần
69,96
14 lần
77,77
4 lần
78,87
4 lần
79,97
10 lần
81,18
2 lần
88,88
3 lần
89,98
6 lần
99,99
9 lần