Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/10/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
5 lần
01,10
4 lần
02,20
15 lần
03,30
4 lần
04,40
9 lần
05,50
10 lần
06,60
4 lần
07,70
14 lần
08,80
8 lần
09,90
11 lần
11,11
6 lần
12,21
20 lần
14,41
3 lần
15,51
8 lần
16,61
3 lần
17,71
21 lần
18,81
6 lần
19,91
9 lần
22,22
2 lần
23,32
9 lần
24,42
6 lần
25,52
9 lần
26,62
9 lần
27,72
16 lần
28,82
13 lần
29,92
3 lần
31,13
2 lần
33,33
2 lần
34,43
4 lần
35,53
2 lần
36,63
2 lần
37,73
8 lần
38,83
3 lần
44,44
2 lần
45,54
6 lần
46,64
6 lần
47,74
7 lần
49,94
3 lần
55,55
3 lần
57,75
16 lần
58,85
6 lần
59,95
7 lần
65,56
3 lần
66,66
2 lần
67,76
7 lần
68,86
3 lần
69,96
7 lần
77,77
12 lần
78,87
13 lần
79,97
13 lần
84,48
3 lần
88,88
2 lần
89,98
6 lần
93,39
3 lần
99,99
2 lần