soi cau lo de

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/03/2023

Đầu 0 01 7 lần 02 3 lần 03 1 lần 04 3 lần 05 8 lần 06 6 lần 07 4 lần 08 4 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 2 lần 12 10 lần 13 3 lần 14 5 lần 15 4 lần 16 9 lần 17 5 lần 18 7 lần
Đầu 2 21 7 lần 22 7 lần 23 4 lần 24 4 lần 25 4 lần 26 11 lần 27 2 lần 28 11 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 1 lần 32 5 lần 33 1 lần 34 5 lần 35 3 lần 36 5 lần 37 3 lần 38 3 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 7 lần 42 13 lần 43 9 lần 44 6 lần 45 8 lần 46 9 lần 47 10 lần 48 10 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 5 lần 52 12 lần 53 4 lần 54 5 lần 55 10 lần 56 8 lần 57 6 lần 58 8 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 7 lần 62 7 lần 63 2 lần 64 8 lần 65 6 lần 66 4 lần 67 5 lần 68 9 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 4 lần 72 6 lần 73 4 lần 74 4 lần 75 6 lần 76 8 lần 77 9 lần 78 6 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 4 lần 82 14 lần 83 4 lần 84 7 lần 85 8 lần 86 9 lần 87 8 lần 88 13 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 2 lần 93 1 lần 94 3 lần 95 2 lần 96 4 lần 97 3 lần 98 2 lần 99 1 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 31/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 31/03/2023
ĐB 59381
G.1 50062
G.2 41803 74247
G.3 29789 25048 78541 21351 15625 53386
G.4 8847 1248 2881 7647
G.5 3187 0628 3153 7468 8667 7883
G.6 834 295 592
G.7 42 08 22 16
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 30/03/2023
ĐB 11504
G.1 13132
G.2 43820 11937
G.3 91023 02686 33623 25816 44645 58918
G.4 9812 8664 1685 4375
G.5 6194 6939 9829 3640 4213 8870
G.6 374 236 642
G.7 17 95 41 89
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 29/03/2023
ĐB 86367
G.1 69313
G.2 57644 99117
G.3 57068 01410 71666 59756 37373 20474
G.4 6395 5291 5632 3556
G.5 2533 5880 4616 8998 7741 1916
G.6 961 316 203
G.7 60 85 39 71
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 28/03/2023
ĐB 66228
G.1 20468
G.2 52302 81938
G.3 80052 98632 60778 43904 23666 29291
G.4 9299 7599 3882 4937
G.5 8481 5974 4117 4744 3181 7043
G.6 520 126 567
G.7 30 22 92 01
Loto : Array