Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/02/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
8 lần
01,10
11 lần
02,20
12 lần
03,30
20 lần
04,40
12 lần
05,50
8 lần
06,60
6 lần
07,70
9 lần
08,80
6 lần
09,90
8 lần
11,11
11 lần
12,21
14 lần
13,31
14 lần
14,41
14 lần
15,51
6 lần
16,61
7 lần
17,71
5 lần
18,81
14 lần
19,91
5 lần
22,22
2 lần
23,32
12 lần
24,42
6 lần
25,52
5 lần
26,62
12 lần
27,72
4 lần
28,82
11 lần
29,92
5 lần
33,33
6 lần
34,43
7 lần
35,53
7 lần
36,63
6 lần
37,73
4 lần
38,83
9 lần
39,93
9 lần
44,44
6 lần
45,54
2 lần
46,64
4 lần
47,74
6 lần
48,84
12 lần
49,94
5 lần
55,55
1 lần
57,75
2 lần
58,85
4 lần
59,95
4 lần
66,66
2 lần
68,86
10 lần
69,96
3 lần
76,67
2 lần
77,77
1 lần
78,87
3 lần
79,97
2 lần
88,88
3 lần
89,98
6 lần
99,99
2 lần