Soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/08/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
7 lần
01,10
5 lần
02,20
8 lần
04,40
6 lần
05,50
13 lần
06,60
10 lần
07,70
5 lần
08,80
20 lần
09,90
7 lần
11,11
3 lần
13,31
2 lần
14,41
6 lần
15,51
9 lần
16,61
7 lần
17,71
5 lần
18,81
12 lần
19,91
5 lần
21,12
1 lần
23,32
4 lần
24,42
4 lần
25,52
13 lần
26,62
4 lần
27,72
1 lần
28,82
10 lần
29,92
8 lần
30,03
2 lần
33,33
1 lần
34,43
5 lần
35,53
2 lần
36,63
2 lần
37,73
4 lần
38,83
9 lần
39,93
3 lần
44,44
3 lần
45,54
10 lần
46,64
3 lần
47,74
7 lần
48,84
11 lần
49,94
8 lần
55,55
12 lần
56,65
10 lần
57,75
7 lần
58,85
17 lần
59,95
13 lần
66,66
2 lần
67,76
3 lần
68,86
13 lần
69,96
9 lần
77,77
1 lần
78,87
7 lần
79,97
9 lần
88,88
9 lần
89,98
19 lần
99,99
6 lần