Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/08/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
5 lần
02,20
12 lần
03,30
8 lần
04,40
3 lần
05,50
6 lần
06,60
9 lần
07,70
1 lần
08,80
9 lần
09,90
6 lần
11,11
3 lần
12,21
11 lần
13,31
14 lần
14,41
7 lần
15,51
9 lần
16,61
9 lần
18,81
8 lần
19,91
8 lần
22,22
5 lần
23,32
22 lần
24,42
6 lần
25,52
10 lần
26,62
14 lần
27,72
5 lần
28,82
15 lần
29,92
9 lần
33,33
3 lần
34,43
8 lần
35,53
8 lần
36,63
8 lần
37,73
3 lần
38,83
5 lần
44,44
2 lần
45,54
2 lần
46,64
7 lần
47,74
5 lần
48,84
6 lần
49,94
4 lần
55,55
1 lần
56,65
7 lần
57,75
3 lần
58,85
5 lần
59,95
11 lần
66,66
1 lần
67,76
4 lần
68,86
14 lần
69,96
8 lần
71,17
3 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
79,97
4 lần
88,88
2 lần
89,98
22 lần
93,39
8 lần
99,99
2 lần