Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 12/08/2022

Đầu 0 01 1 lần 02 3 lần 03 1 lần 04 5 lần 05 1 lần 07 1 lần 08 9 lần 09 12 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 1 lần 12 2 lần 13 2 lần 14 3 lần 15 1 lần 16 2 lần 17 1 lần 18 9 lần 19 9 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 2 lần 22 3 lần 23 3 lần 24 10 lần 25 2 lần 26 4 lần 27 2 lần 28 15 lần 29 16 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 2 lần 32 7 lần 33 3 lần 34 7 lần 35 3 lần 36 1 lần 37 2 lần 38 8 lần 39 13 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 8 lần 42 9 lần 43 6 lần 44 9 lần 45 7 lần 46 10 lần 47 5 lần 48 14 lần 49 22 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 2 lần 52 5 lần 53 2 lần 54 4 lần 55 2 lần 56 2 lần 57 1 lần 58 8 lần 59 12 lần
Đầu 6 62 2 lần 63 1 lần 64 4 lần 68 10 lần 69 10 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 1 lần 72 2 lần 73 2 lần 74 11 lần 75 2 lần 76 2 lần 77 1 lần 78 13 lần 79 15 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 1 lần 82 3 lần 83 2 lần 84 6 lần 85 1 lần 86 2 lần 87 2 lần 88 10 lần 89 12 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 5 lần 92 10 lần 93 5 lần 94 10 lần 95 3 lần 96 6 lần 97 4 lần 98 19 lần 99 24 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 12/08/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 12/08/2022
ĐB 93970
G.1 42956
G.2 73740 91882
G.3 83289 82224 72392 74037 55906 71697
G.4 8776 4418 7445 8959
G.5 1169 0666 5630 9231 9050 2909
G.6 821 686 067
G.7 19 90 38 72
Loto : 70, 56, 40, 82, 89, 24, 92, 37, 06, 97, 76, 18, 45, 59, 69, 66, 30, 31, 50, 09, 21, 86, 67, 19, 90, 38, 72
Xổ Số Miền Bắc 11/08/2022
ĐB 44082
G.1 54663
G.2 92964 99837
G.3 22054 43808 55157 92026 05240 67821
G.4 2738 7721 9324 8774
G.5 9294 5523 0851 6678 6552 6797
G.6 222 573 344
G.7 18 50 01 97
Loto : 82, 63, 64, 37, 54, 08, 57, 26, 40, 21, 38, 21, 24, 74, 94, 23, 51, 78, 52, 97, 22, 73, 44, 18, 50, 01, 97
Xổ Số Miền Bắc 10/08/2022
ĐB 42119
G.1 46227
G.2 15689 40605
G.3 72931 94336 16191 34533 11281 55440
G.4 3715 6243 8815 2599
G.5 2175 5335 7267 0050 2428 0823
G.6 480 881 114
G.7 00 21 22 60
Loto : 19, 27, 89, 05, 31, 36, 91, 33, 81, 40, 15, 43, 15, 99, 75, 35, 67, 50, 28, 23, 80, 81, 14, 00, 21, 22, 60
  • Đang cập nhật tin tức mới.
  • XEM THÊM