Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 24/07/2021

Đầu 0 00 3 lần 01 4 lần 02 4 lần 03 6 lần 04 9 lần 05 1 lần 06 2 lần 07 3 lần 08 2 lần 09 14 lần
Đầu 1 10 9 lần 11 4 lần 12 4 lần 13 7 lần 14 14 lần 15 4 lần 16 3 lần 17 6 lần 19 14 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 2 lần 22 2 lần 23 4 lần 24 7 lần 25 1 lần 26 2 lần 27 2 lần 29 8 lần
Đầu 3 30 8 lần 31 5 lần 32 6 lần 33 6 lần 34 11 lần 35 4 lần 36 5 lần 37 5 lần 38 1 lần 39 13 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 5 lần 42 6 lần 43 9 lần 44 11 lần 45 1 lần 46 5 lần 47 1 lần 49 16 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 5 lần 52 4 lần 53 10 lần 54 13 lần 55 2 lần 56 3 lần 57 3 lần 59 15 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 3 lần 62 2 lần 63 8 lần 64 11 lần 65 2 lần 66 2 lần 67 2 lần 69 11 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 8 lần 72 6 lần 73 9 lần 74 14 lần 75 4 lần 76 6 lần 77 6 lần 78 2 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 1 lần 82 1 lần 83 8 lần 84 11 lần 85 2 lần 86 1 lần 87 1 lần 89 10 lần
Đầu 9 90 4 lần 91 3 lần 92 5 lần 93 7 lần 94 12 lần 95 2 lần 96 5 lần 97 3 lần 99 14 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 24/07/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 24/07/2021
ĐB 77196
G.1 11985
G.2 46835 63116
G.3 72908 80575 20455 08599 26875 04148
G.4 2663 9444 7017 7483
G.5 3469 5539 9297 1063 5802 7411
G.6 400 645 796
G.7 92 22 19 60
Loto : 96, 85, 35, 16, 08, 75, 55, 99, 75, 48, 63, 44, 17, 83, 69, 39, 97, 63, 02, 11, 00, 45, 96, 92, 22, 19, 60
Xổ Số Miền Bắc 23/07/2021
ĐB 46724
G.1 86038
G.2 35744 09196
G.3 74278 08901 73475 16038 15447 22443
G.4 4335 5732 9424 2448
G.5 5772 4566 6602 3203 1197 7966
G.6 185 040 599
G.7 29 84 34 30
Loto : 24, 38, 44, 96, 78, 01, 75, 38, 47, 43, 35, 32, 24, 48, 72, 66, 02, 03, 97, 66, 85, 40, 99, 29, 84, 34, 30
Xổ Số Miền Bắc 22/07/2021
ĐB 23166
G.1 99810
G.2 58379 51310
G.3 99703 52920 72793 57274 76566 06796
G.4 4363 0100 3727 1470
G.5 5810 1646 9131 9523 2877 9488
G.6 933 649 246
G.7 13 71 97 14
Loto : 66, 10, 79, 10, 03, 20, 93, 74, 66, 96, 63, 00, 27, 70, 10, 46, 31, 23, 77, 88, 33, 49, 46, 13, 71, 97, 14