soi cau dac biet

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 03/06/2023

Đầu 0 01 8 lần 02 4 lần 04 3 lần 05 2 lần 07 1 lần 08 2 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 15 lần 11 6 lần 12 12 lần 13 8 lần 14 14 lần 15 11 lần 16 13 lần 17 8 lần 18 16 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 5 lần 22 3 lần 24 3 lần 26 4 lần 27 3 lần 28 6 lần 29 6 lần
Đầu 3 31 1 lần
Đầu 4 40 3 lần 42 2 lần 44 2 lần 46 1 lần 47 2 lần 48 4 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 7 lần 52 10 lần 54 7 lần 55 3 lần 57 1 lần 58 5 lần 59 5 lần
Đầu 6 61 2 lần 62 2 lần 64 3 lần 65 2 lần 68 2 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 2 lần 72 1 lần 74 1 lần 75 3 lần 76 2 lần 77 1 lần 78 2 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 1 lần 82 1 lần 84 1 lần 87 1 lần 88 2 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 1 lần 92 1 lần 94 1 lần 97 1 lần 98 2 lần 99 2 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 03/06/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 03/06/2023
ĐB 00370
G.1 78005
G.2 16546 35426
G.3 15605 56082 31226 67812 04642 88608
G.4 2225 9739 3893 4075
G.5 4130 2099 9557 8041 9044 0883
G.6 679 741 845
G.7 08 65 40 83
Đặc biệt :00370
XSMB Thứ 6, 02/06/2023
ĐB 71963
G.1 03825
G.2 76720 67605
G.3 83562 75355 08354 71442 30105 41776
G.4 0619 8323 0185 4008
G.5 2134 7958 9097 7851 7373 7684
G.6 307 353 763
G.7 16 34 19 29
Đặc biệt :71963
XSMB Thứ 5, 01/06/2023
ĐB 95921
G.1 60072
G.2 60772 42018
G.3 90528 85129 93364 58075 83241 77085
G.4 6817 1204 2635 4543
G.5 3317 1198 1200 4091 1777 7879
G.6 188 582 598
G.7 81 27 71 20
Đặc biệt :95921