Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/04/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
22
17
26
Giải bảy
734
034
542
Giải sáu
1429
8116
4793
3668
1107
4655
9497
8244
1393
Giải năm
3306
7110
2403
Giải tư
01279
71629
29808
51224
19540
61772
75171
43707
85013
24655
40317
44191
47164
60361
61742
76277
19082
38180
33230
56831
53940
Giải ba
72046
81137
34756
91077
87568
00914
Giải nhì
82557
55658
14906
Giải nhất
66379
93248
06957
Đặc biệt
781491
090529
599354
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06; 08 07(2) 03; 06
Đầu 1 16 10; 13; 17(2) 14
Đầu 2 22; 24; 29(2) 29 26
Đầu 3 34; 37 34 30; 31
Đầu 4 40; 46 48 40; 42(2); 44
Đầu 5 57 55(2); 56; 58 54; 57
Đầu 6 61; 64; 68 68
Đầu 7 71; 72; 79(2) 77 77
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 91; 93 91 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/04/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
37
45
49
Giải bảy
828
271
755
Giải sáu
6995
4645
8760
4495
1440
9798
8311
6997
8464
Giải năm
4794
2067
7569
Giải tư
88423
20391
44506
12958
76097
73270
63445
37340
10936
59845
99254
16968
13520
97786
44152
53954
39971
76638
40513
13344
78913
Giải ba
93456
83559
05923
55741
35270
24478
Giải nhì
23906
23308
40529
Giải nhất
98436
92583
54375
Đặc biệt
117462
671325
298011
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06(2) 08
Đầu 1 11(2); 13(2)
Đầu 2 23; 28 20; 23; 25 29
Đầu 3 36; 37 36 38
Đầu 4 45(2) 40(2); 41; 45(2) 44; 49
Đầu 5 56; 58; 59 54 52; 54; 55
Đầu 6 60; 62 67; 68 64; 69
Đầu 7 70 71 70; 71; 75; 78
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 91; 94; 95; 97 95; 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 30/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
41
53
37
Giải bảy
729
304
450
Giải sáu
7231
5474
3402
9028
3816
0464
9808
6454
4433
Giải năm
5822
4313
2094
Giải tư
13415
92998
56020
91922
87500
31495
78535
75297
13993
78212
61974
47791
12232
59195
57176
56549
78316
12167
43054
04870
10401
Giải ba
40328
76940
35336
35129
89478
79685
Giải nhì
56897
84970
78718
Giải nhất
29781
84259
40318
Đặc biệt
869341
741047
653002
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02 04 01; 02; 08
Đầu 1 15 12; 13; 16 16; 18(2)
Đầu 2 20; 22(2); 28; 29 28; 29
Đầu 3 31; 35 32; 36 33; 37
Đầu 4 40; 41(2) 47 49
Đầu 5 53; 59 50; 54(2)
Đầu 6 64 67
Đầu 7 74 70; 74 70; 76; 78
Đầu 8 81 85
Đầu 9 95; 97; 98 91; 93; 95; 97 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
33
94
81
Giải bảy
674
602
529
Giải sáu
1529
3939
0617
1353
6983
3264
7608
4750
8340
Giải năm
4989
9537
1999
Giải tư
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
Giải ba
30882
34478
85041
91359
11324
26754
Giải nhì
37160
17429
81377
Giải nhất
40661
20166
68630
Đặc biệt
528996
107495
857364
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 02 06; 08
Đầu 1 16; 17
Đầu 2 25; 29(2) 29(2) 21; 24; 29
Đầu 3 30; 33; 39 37 30; 31; 34
Đầu 4 41 40
Đầu 5 55 53; 54; 59 50; 54; 55
Đầu 6 60; 61; 69 64; 66 61(2); 64
Đầu 7 74; 78 72; 78 77
Đầu 8 82; 89 83(3) 81
Đầu 9 96 94; 95; 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
02
05
Giải bảy
197
786
782
Giải sáu
0573
2414
4014
1296
7907
9093
9881
3145
1038
Giải năm
3348
0926
7234
Giải tư
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
95100
12903
53220
01855
80317
43663
48073
Giải ba
13251
31378
45153
12737
80066
32238
Giải nhì
82940
82615
31488
Giải nhất
86278
87403
28984
Đặc biệt
353726
450684
763628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 02; 03; 07 00; 03; 05
Đầu 1 14(2) 15 17
Đầu 2 25; 26 26; 28 20; 28
Đầu 3 30 31; 34; 37 34; 38(2)
Đầu 4 40; 45; 48 45
Đầu 5 51; 55 50; 53; 56 55
Đầu 6 60; 63 63; 66
Đầu 7 73; 78(2) 73
Đầu 8 81 82; 84; 85; 86 81; 82; 84; 88
Đầu 9 97 93; 96