Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
18
29
54
Giải bảy
848
984
127
Giải sáu
7169
7740
1344
2162
8168
4779
5272
9623
4829
Giải năm
6459
3918
4598
Giải tư
69220
43705
48228
23648
89207
88067
00490
61365
77030
56295
89691
80853
60730
71876
11857
01604
04390
71793
04507
29585
65070
Giải ba
78811
82573
98290
29466
60964
56988
Giải nhì
54429
54794
97779
Giải nhất
48737
47433
77551
Đặc biệt
383812
911717
930125
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 04; 07
Đầu 1 11; 12; 18 17; 18
Đầu 2 20; 28; 29 29 23; 25; 27; 29
Đầu 3 37 30(2); 33
Đầu 4 40; 44; 48(2)
Đầu 5 59 53 51; 54; 57
Đầu 6 67; 69 62; 65; 66; 68 64
Đầu 7 73 76; 79 70; 72; 79
Đầu 8 84 85; 88
Đầu 9 90 90; 91; 94; 95 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
21
02
72
Giải bảy
657
284
438
Giải sáu
6043
2699
0496
3086
7582
2760
1054
7254
8096
Giải năm
6649
6245
4065
Giải tư
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
Giải ba
79053
90687
21279
09990
09631
98950
Giải nhì
14383
94737
34878
Giải nhất
43440
28411
62673
Đặc biệt
239059
646735
943050
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 08 02 07
Đầu 1 11; 14 18
Đầu 2 21 22 29
Đầu 3 31; 35; 37 31; 38
Đầu 4 40; 43; 49 45
Đầu 5 53; 54; 57; 59 56 50(2); 54(2)
Đầu 6 60; 61 60; 65
Đầu 7 78 71; 79 72; 73; 75; 76; 78
Đầu 8 82; 83(2); 87 82; 84; 86
Đầu 9 93; 96; 99 90; 93 96; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
60
33
73
Giải bảy
644
870
214
Giải sáu
3850
4339
7145
1946
7604
4143
1672
4989
2921
Giải năm
7715
7573
2644
Giải tư
62482
58759
53331
91533
26346
67758
20714
08529
42941
90097
27242
08551
01758
82994
53377
24716
08782
55299
09814
30886
93641
Giải ba
69875
83068
55346
54996
75481
09989
Giải nhì
66860
10252
69424
Giải nhất
00518
10684
68440
Đặc biệt
268879
365676
119024
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04
Đầu 1 14; 15; 18 14(2); 16
Đầu 2 29 21; 24(2)
Đầu 3 31; 33; 39 33
Đầu 4 44; 45; 46 41; 42; 43; 46(2) 40; 41; 44
Đầu 5 50; 58; 59 51; 52; 58
Đầu 6 60(2); 68
Đầu 7 75; 79 70; 73; 76 72; 73; 77
Đầu 8 82 84 81; 82; 86; 89(2)
Đầu 9 94; 96; 97 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
83
64
56
Giải bảy
381
132
924
Giải sáu
8845
8048
1418
3158
7312
1039
1601
6679
1427
Giải năm
6750
8435
7678
Giải tư
57439
27027
54409
22127
68437
85496
86942
70083
35311
65683
55675
17732
96967
58998
72405
50982
08161
21560
28859
83464
74077
Giải ba
11864
65696
50872
36333
12721
09862
Giải nhì
81314
02717
75276
Giải nhất
42271
44721
40548
Đặc biệt
737554
506266
340401
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 01(2); 05
Đầu 1 14; 18 11; 12; 17
Đầu 2 27(2) 21 21; 24; 27
Đầu 3 37; 39 32(2); 33; 35; 39
Đầu 4 42; 45; 48 48
Đầu 5 50; 54 58 56; 59
Đầu 6 64 64; 66; 67 60; 61; 62; 64
Đầu 7 71 72; 75 76; 77; 78; 79
Đầu 8 81; 83 83(2) 82
Đầu 9 96(2) 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/10/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
50
93
73
Giải bảy
705
338
494
Giải sáu
7626
5048
4505
6527
7930
5829
3783
3348
9664
Giải năm
9450
0216
5207
Giải tư
25982
44653
05535
41892
66655
45524
95767
84040
40961
32296
10612
23178
70809
66768
13839
16903
44599
45624
46487
23129
30775
Giải ba
27906
82540
91560
48423
12189
59925
Giải nhì
70984
58925
10293
Giải nhất
77721
11432
10447
Đặc biệt
229954
313530
116804
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05(2); 06 09 03; 04; 07
Đầu 1 12; 16
Đầu 2 21; 24; 26 23; 25; 27; 29 24; 25; 29
Đầu 3 35 30(2); 32; 38 39
Đầu 4 40; 48 40 47; 48
Đầu 5 50(2); 53; 54; 55
Đầu 6 67 60; 61; 68 64
Đầu 7 78 73; 75
Đầu 8 82; 84 83; 87; 89
Đầu 9 92 93; 96 93; 94; 99