Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 28/05/2017 6 0
02 29/05/2017 10 0
03 28/05/2017 7 0
04 28/05/2017 8 0
05 27/05/2017 10 1
06 23/05/2017 5 5
07 29/05/2017 10 0
08 28/05/2017 9 0
09 26/05/2017 5 2