Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 11/02/2019 6 3
02 15/02/2019 6 0
03 13/02/2019 8 1
04 12/02/2019 5 2
05 11/02/2019 5 3
06 01/02/2019 3 13
07 09/02/2019 6 5
08 10/02/2019 8 4
09 15/02/2019 7 0