Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 20/04/2019 7 0
02 20/04/2019 13 0
03 18/04/2019 8 1
04 19/04/2019 6 0
05 20/04/2019 8 0
06 18/04/2019 9 1
07 19/04/2019 8 0
08 19/04/2019 7 0
09 04/04/2019 5 15