Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 23/07/2017 8 0
02 03/07/2017 3 20
03 24/07/2017 7 0
04 10/07/2017 4 13
05 20/07/2017 3 3
06 16/07/2017 10 7
07 24/07/2017 7 0
08 13/07/2017 5 10
09 13/07/2017 4 10