Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 18/06/2018 9 2
02 17/06/2018 7 3
03 21/06/2018 5 0
04 19/06/2018 8 1
05 19/06/2018 7 1
06 17/06/2018 8 3
07 21/06/2018 6 0
08 17/06/2018 8 3
09 19/06/2018 5 1