Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 17/04/2018 7 0
02 17/04/2018 7 0
03 18/04/2018 8 0
04 17/04/2018 5 0
05 14/04/2018 4 3
06 31/03/2018 5 17
07 17/04/2018 9 0
08 17/04/2018 8 0
09 18/04/2018 7 0