Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 16/10/2018 6 1
02 06/10/2018 6 11
03 17/10/2018 9 0
04 17/10/2018 4 0
05 18/10/2018 5 0
06 17/10/2018 7 0
07 13/10/2018 7 4
08 11/10/2018 9 6
09 18/10/2018 4 0