Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 19/04/2017 7 5
02 24/04/2017 6 0
03 19/04/2017 10 5
04 23/04/2017 9 1
05 23/04/2017 9 1
06 16/04/2017 7 8
07 25/04/2017 9 0
08 25/04/2017 10 0
09 24/04/2017 12 0