Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 18/09/2017 9 5
02 15/09/2017 8 8
03 24/09/2017 8 0
04 16/09/2017 5 7
05 22/09/2017 6 1
06 19/09/2017 6 4
07 22/09/2017 6 1
08 22/09/2017 9 1
09 22/09/2017 6 1