Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 17/08/2018 10 0
02 13/08/2018 9 3
03 31/07/2018 4 16
04 15/08/2018 6 1
05 07/08/2018 5 9
06 13/08/2018 6 3
07 15/08/2018 8 1
08 15/08/2018 6 1
09 14/08/2018 7 2