Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 20/02/2018 8 0
02 14/02/2018 13 5
03 20/02/2018 7 0
04 19/02/2018 11 0
05 19/02/2018 6 0
06 14/02/2018 4 5
07 05/02/2018 2 14
08 19/02/2018 6 0
09 20/02/2018 6 0