Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 25/08/2019 4 20
02 08/09/2019 5 6
03 15/09/2019 8 0
04 11/09/2019 9 3
05 12/09/2019 7 2
06 14/09/2019 7 0
07 11/09/2019 6 3
08 14/09/2019 6 0
09 13/09/2019 7 1