Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 10/12/2018 12 0
02 10/12/2018 10 0
03 10/12/2018 9 0
04 09/12/2018 7 0
05 10/12/2018 8 0
06 10/12/2018 15 0
07 10/12/2018 9 0
08 09/12/2018 5 0
09 08/12/2018 7 1