Cầu ăn hai nháy

Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- +

 

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 13/07/2024

Đầu 0 00 1 lần 01 2 lần 02 9 lần 03 3 lần 04 1 lần 05 6 lần 06 7 lần 07 7 lần 08 2 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 2 lần 12 13 lần 13 6 lần 14 2 lần 15 14 lần 16 6 lần 17 11 lần 18 6 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 1 lần 22 7 lần 23 7 lần 24 2 lần 25 7 lần 26 5 lần 27 7 lần 28 4 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 1 lần 32 11 lần 33 7 lần 34 1 lần 35 6 lần 36 7 lần 37 8 lần 38 6 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 1 lần 42 4 lần 43 5 lần 44 1 lần 45 2 lần 46 4 lần 47 5 lần 48 2 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 52 1 lần 56 2 lần 57 1 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 1 lần 62 4 lần 63 4 lần 64 1 lần 65 3 lần 66 3 lần 67 3 lần 68 4 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 1 lần 72 9 lần 73 6 lần 74 2 lần 75 7 lần 76 7 lần 77 8 lần 78 5 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 1 lần 82 3 lần 83 3 lần 84 1 lần 85 2 lần 86 3 lần 87 5 lần 88 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 2 lần 92 8 lần 93 4 lần 94 1 lần 95 7 lần 96 4 lần 97 7 lần 98 4 lần 99 1 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 13/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 13/07/2024
ĐB 83060
G.1 19484
G.2 61514 36996
G.3 86101 19920 67112 39937 28868 49815
G.4 2833 7276 5852 1955
G.5 1033 7782 6976 2853 8265 6672
G.6 365 270 589
G.7 35 84 82 97
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 12/07/2024
ĐB 92619
G.1 11319
G.2 98199 29744
G.3 27067 11978 08680 33893 22152 71172
G.4 8758 2540 6325 1020
G.5 5737 7614 1159 3148 1769 5866
G.6 359 476 412
G.7 66 36 72 06
Loto : Array