Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
54
70
22
Giải bảy
896
498
561
Giải sáu
6972
5735
0688
4299
7143
0882
2048
9879
9609
Giải năm
4604
8751
1771
Giải tư
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
Giải ba
94010
78596
80216
74772
94258
72577
Giải nhì
22700
74007
15353
Giải nhất
36762
98104
45102
Đặc biệt
742121
618333
442493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 06; 09 02; 04; 07 02; 09
Đầu 1 10; 14 16 16
Đầu 2 21 21; 22; 28
Đầu 3 35 32; 33; 39
Đầu 4 43 48
Đầu 5 54; 55 51; 52 52; 53; 57; 58; 59
Đầu 6 62; 64(2) 61; 63 61
Đầu 7 72 70; 72 71; 72; 77; 79
Đầu 8 88 82
Đầu 9 94; 96(2) 98; 99(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
14
46
36
Giải bảy
443
461
688
Giải sáu
0216
6784
4997
0069
3316
2475
8926
0846
5393
Giải năm
8330
4984
3240
Giải tư
76824
22532
96463
91098
91614
31197
51543
78510
74249
19683
62143
70875
12368
58422
83944
00316
76010
25829
48597
58283
72702
Giải ba
52949
99385
23581
67300
88167
47851
Giải nhì
36508
19440
24659
Giải nhất
66040
11129
81591
Đặc biệt
339249
822247
525697
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 00 02
Đầu 1 14(2); 16 10; 16 10; 16
Đầu 2 24 22; 29 26; 29
Đầu 3 30; 32 36
Đầu 4 40; 43(2); 49(2) 40; 43; 46; 47; 49 40; 44; 46
Đầu 5 51; 59
Đầu 6 63 61; 68; 69 67
Đầu 7 75(2)
Đầu 8 84; 85 81; 83; 84 83; 88
Đầu 9 97(2); 98 91; 93; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
03
47
83
Giải bảy
936
519
432
Giải sáu
4657
4814
6587
5185
0927
3883
7804
1608
7963
Giải năm
5594
5030
3096
Giải tư
43384
35243
01920
61092
87363
14743
83859
69170
75896
43992
40852
07264
55589
98025
06791
84435
64012
50120
57789
61700
34954
Giải ba
85539
40132
10978
71638
99322
57186
Giải nhì
67618
13149
07211
Giải nhất
20018
57142
74968
Đặc biệt
037142
030827
640286
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03 00; 04; 08
Đầu 1 14; 18(2) 19 11; 12
Đầu 2 20 25; 27(2) 20; 22
Đầu 3 32; 36; 39 30; 38 32; 35
Đầu 4 42; 43(2) 42; 47; 49
Đầu 5 57; 59 52 54
Đầu 6 63 64 63; 68
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 84; 87 83; 85; 89 83; 86(2); 89
Đầu 9 92; 94 92; 96 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
60
75
52
Giải bảy
278
039
715
Giải sáu
2268
8312
2377
7177
9837
3440
8793
8260
8794
Giải năm
1802
5498
1216
Giải tư
53848
56462
98202
57696
69935
87180
82637
20745
43337
83306
45019
25140
46648
81118
05305
57986
16308
23942
71828
95079
88159
Giải ba
59868
27844
61182
01711
79918
65304
Giải nhì
84448
35737
64523
Giải nhất
25309
93596
53567
Đặc biệt
580647
167473
761141
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 09 06 04; 05; 08
Đầu 1 12 11; 18; 19 15; 16; 18
Đầu 2 23; 28
Đầu 3 35; 37 37(3); 39
Đầu 4 44; 47; 48(2) 40(2); 45; 48 41; 42
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 60; 62; 68(2) 60; 67
Đầu 7 77; 78 73; 75; 77 79
Đầu 8 80 82 86
Đầu 9 96 96; 98 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
13
29
95
Giải bảy
770
482
480
Giải sáu
1227
5479
7059
9867
9416
2625
4678
1568
4840
Giải năm
0749
3654
8792
Giải tư
40644
78756
60762
34042
31113
72578
70204
88757
83187
37175
86074
76987
30384
07811
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
Giải ba
11922
40869
05749
97268
57902
66294
Giải nhì
29119
29494
32106
Giải nhất
89808
17878
65544
Đặc biệt
895992
811998
010629
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 02; 06
Đầu 1 13(2); 19 11; 16
Đầu 2 22; 27 25; 29 29
Đầu 3 30; 35
Đầu 4 42; 44; 49 49 40; 42; 44
Đầu 5 56; 59 54; 57 53; 58
Đầu 6 62; 69 67; 68 61; 68
Đầu 7 70; 78; 79 74; 75; 78 78
Đầu 8 82; 84; 87(2) 80; 87
Đầu 9 92 94; 98 92; 94; 95