Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
60
96
69
Giải bảy
554
203
711
Giải sáu
3957
2097
4914
9546
9739
0788
4484
5809
1806
Giải năm
3914
3719
4831
Giải tư
06842
70681
64104
42729
54042
52742
63779
24676
32670
64844
85864
45708
30474
81959
26894
93309
18954
71814
25703
82511
92480
Giải ba
63668
86238
39126
12742
29188
21354
Giải nhì
75900
01360
61592
Giải nhất
10090
62317
20427
Đặc biệt
017785
457389
694610
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04 03; 08 03; 06; 09(2)
Đầu 1 14(2) 17; 19 10; 11(2); 14
Đầu 2 29 26 27
Đầu 3 38 39 31
Đầu 4 42(3) 42; 44; 46
Đầu 5 54; 57 59 54(2)
Đầu 6 60; 68 60; 64 69
Đầu 7 79 70; 74; 76
Đầu 8 81; 85 88; 89 80; 84; 88
Đầu 9 90; 97 96 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
93
64
24
Giải bảy
259
156
926
Giải sáu
0466
0244
2417
8811
2157
6967
4011
0079
1029
Giải năm
1518
0380
2888
Giải tư
87410
02862
19168
53707
45016
29688
69316
98140
29543
48758
15119
86532
55510
52777
27469
49507
48932
30106
46621
78234
86048
Giải ba
63479
18181
59999
89107
17710
71808
Giải nhì
46105
22081
71638
Giải nhất
20184
67062
79728
Đặc biệt
531650
785676
091569
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07 07 06; 07; 08
Đầu 1 10; 16(2); 17; 18 10; 11; 19 10; 11
Đầu 2 21; 24; 26; 28; 29
Đầu 3 32 32; 34; 38
Đầu 4 44 40; 43 48
Đầu 5 50; 59 56; 57; 58
Đầu 6 62; 66; 68 62; 64; 67 69(2)
Đầu 7 79 76; 77 79
Đầu 8 81; 84; 88 80; 81 88
Đầu 9 93 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
78
78
86
Giải bảy
880
387
860
Giải sáu
4480
3080
8074
4533
8710
0792
8150
9596
8296
Giải năm
1292
7272
7658
Giải tư
98082
24729
07234
29045
28334
26633
88134
48157
00409
87416
73532
53079
95797
97688
33239
78554
47029
94139
40552
73586
74065
Giải ba
16085
00292
55149
39348
76082
05457
Giải nhì
44106
59084
96015
Giải nhất
36294
40732
48175
Đặc biệt
569695
702863
942736
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 09
Đầu 1 10; 16 15
Đầu 2 29 29
Đầu 3 33; 34(3) 32(2); 33 36; 39(2)
Đầu 4 45 48; 49
Đầu 5 57 50; 52; 54; 57; 58
Đầu 6 63 60; 65
Đầu 7 74; 78 72; 78; 79 75
Đầu 8 80(3); 82; 85 84; 87; 88 82; 86(2)
Đầu 9 92(2); 94; 95 92; 97 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
09
62
91
Giải bảy
893
226
563
Giải sáu
0090
6001
8090
3155
5063
5697
7105
0293
9089
Giải năm
1467
0146
7447
Giải tư
47240
61726
02356
27204
11094
03010
21263
47859
87228
64554
11137
26676
03685
22354
54988
08087
61208
95886
20619
79328
23556
Giải ba
53112
48779
89616
57579
77139
88350
Giải nhì
90968
23150
87121
Giải nhất
62689
83011
17537
Đặc biệt
176291
551254
122025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04; 09 05; 08
Đầu 1 10; 12 11; 16 19
Đầu 2 26 26; 28 21; 25; 28
Đầu 3 37 37; 39
Đầu 4 40 46 47
Đầu 5 56 50; 54(3); 55; 59 50; 56
Đầu 6 63; 67; 68 62; 63 63
Đầu 7 79 76; 79
Đầu 8 89 85 86; 87; 88; 89
Đầu 9 90(2); 91; 93; 94 97 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
26
06
68
Giải bảy
682
979
019
Giải sáu
5795
1744
5116
5149
8750
9520
2707
2039
2748
Giải năm
1248
2527
0634
Giải tư
35484
51168
68579
61121
55321
53624
21839
78228
10995
73101
60427
62346
19683
81827
88450
41723
38022
98868
38434
76292
50860
Giải ba
05846
95446
16974
13972
38332
98389
Giải nhì
70698
68052
89403
Giải nhất
63207
73480
80469
Đặc biệt
846341
532855
119197
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 01; 06 03; 07
Đầu 1 16 19
Đầu 2 21(2); 24; 26 20; 27(3); 28 22; 23
Đầu 3 39 32; 34(2); 39
Đầu 4 41; 44; 46(2); 48 46; 49 48
Đầu 5 50; 52; 55 50
Đầu 6 68 60; 68(2); 69
Đầu 7 79 72; 74; 79
Đầu 8 82; 84 80; 83 89
Đầu 9 95; 98 95 92; 97