Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
84
21
22
Giải bảy
467
353
204
Giải sáu
0832
8733
8680
7651
4927
2977
7707
6149
0096
Giải năm
9882
9230
5431
Giải tư
49667
77259
11399
95155
02568
96887
16908
00155
63039
87860
96339
19907
68113
55114
07563
07780
63533
68095
96755
67372
28948
Giải ba
24249
52067
29559
53483
57816
91749
Giải nhì
31448
39599
14549
Giải nhất
61588
14863
65664
Đặc biệt
800383
221596
018989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 07 04; 07
Đầu 1 13; 14 16
Đầu 2 21; 27 22
Đầu 3 32; 33 30; 39(2) 31; 33
Đầu 4 48; 49 48; 49(3)
Đầu 5 55; 59 51; 53; 55; 59 55
Đầu 6 67(3); 68 60; 63 63; 64
Đầu 7 77 72
Đầu 8 80; 82; 83; 84; 87; 88 83 80; 89
Đầu 9 99 96; 99 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
48
18
81
Giải bảy
618
530
316
Giải sáu
4254
1080
1607
2486
7485
3143
9112
1386
0040
Giải năm
7234
8733
6681
Giải tư
95160
02738
11388
71984
35302
14588
05809
76648
36159
43917
97204
78271
74833
00465
38027
71535
87517
74582
69639
86225
76782
Giải ba
97846
77802
94871
16389
96958
72280
Giải nhì
47641
46228
64466
Giải nhất
73318
57976
06202
Đặc biệt
261943
068261
250109
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 07; 09 04 02; 09
Đầu 1 18(2) 17; 18 12; 16; 17
Đầu 2 28 25; 27
Đầu 3 34; 38 30; 33(2) 35; 39
Đầu 4 41; 43; 46; 48 43; 48 40
Đầu 5 54 59 58
Đầu 6 60 61; 65 66
Đầu 7 71(2); 76
Đầu 8 80; 84; 88(2) 85; 86; 89 80; 81(2); 82(2); 86
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
78
96
53
Giải bảy
923
553
543
Giải sáu
4468
1694
2169
6827
4338
6093
8445
5884
6618
Giải năm
5359
3017
1653
Giải tư
67776
45407
83609
70222
02780
01243
96785
43099
67911
17385
77872
07369
03037
16890
38834
63932
75415
08608
69814
57620
10719
Giải ba
72352
32574
24716
11218
19074
70397
Giải nhì
53413
33258
88979
Giải nhất
16653
96610
63168
Đặc biệt
788151
551588
391989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 08
Đầu 1 13 10; 11; 16; 17; 18 14; 15; 18; 19
Đầu 2 22; 23 27 20
Đầu 3 37; 38 32; 34
Đầu 4 43 43; 45
Đầu 5 51; 52; 53; 59 53; 58 53(2)
Đầu 6 68; 69 69 68
Đầu 7 74; 76; 78 72 74; 79
Đầu 8 80; 85 85; 88 84; 89
Đầu 9 94 90; 93; 96; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
57
37
69
Giải bảy
289
747
684
Giải sáu
3158
4830
8441
2772
8771
2104
2447
4680
9969
Giải năm
1928
7013
3091
Giải tư
20127
18058
15858
05930
39306
99910
30974
18275
93991
57365
88099
02076
92613
68492
41183
54523
86358
56085
36618
52657
19256
Giải ba
51468
03674
56048
60372
57131
46731
Giải nhì
96336
82647
85258
Giải nhất
48253
86378
84436
Đặc biệt
968477
044670
404486
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 04
Đầu 1 10 13(2) 18
Đầu 2 27; 28 23
Đầu 3 30(2); 36 37 31(2); 36
Đầu 4 41 47(2); 48 47
Đầu 5 53; 57; 58(3) 56; 57; 58(2)
Đầu 6 68 65 69(2)
Đầu 7 74(2); 77 70; 71; 72(2); 75; 76; 78
Đầu 8 89 80; 83; 84; 85; 86
Đầu 9 91; 92; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
48
76
54
Giải bảy
554
395
712
Giải sáu
2399
7795
6079
5451
4735
1590
2185
4331
6319
Giải năm
9932
0213
6657
Giải tư
84914
10303
22837
88836
17701
64731
83790
81619
92546
23435
42954
69689
07162
42232
54796
31959
52559
60433
90245
83437
74751
Giải ba
09074
80772
77846
57053
37483
86511
Giải nhì
80437
65508
53362
Giải nhất
84765
64038
55201
Đặc biệt
330285
901196
476514
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 03 08 01
Đầu 1 14 13; 19 11; 12; 14; 19
Đầu 2
Đầu 3 31; 32; 36; 37(2) 32; 35(2); 38 31; 33; 37
Đầu 4 48 46(2) 45
Đầu 5 54 51; 53; 54 51; 54; 57; 59(2)
Đầu 6 65 62 62
Đầu 7 72; 74; 79 76
Đầu 8 85 89 83; 85
Đầu 9 90; 95; 99 90; 95; 96 96