xsnt - kết quả xổ số ninh thuận

XSNT Thứ 6 ngày 01/03/2024
ĐB 173882
G.1 04572
G.2 96629
G.3 98224 98984
G.4 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
G.5 7953
G.6 6281 9237 5398
G.7 650
G.8 17
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 11, 17 1 11, 31, 51, 81
2 22, 24, 29 2 22, 72, 82
3 31, 37 3 53
4 4 24, 64, 84
5 50, 51, 53 5
6 64 6
7 72 7 17, 37
8 81, 82, 84, 89(2) 8 98
9 98 9 29, 89(2)

XSNT Thứ 6 ngày 23/02/2024

ĐB 706092
G.1 46249
G.2 14656
G.3 92615 68612
G.4 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.5 6211
G.6 4648 9250 3838
G.7 036
G.8 15
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 50, 70
1 11, 12, 15(2) 1 11
2 2 12, 42, 92
3 36, 38 3 83
4 42, 48, 49 4 94
5 50, 56 5 15(2)
6 6 36, 56, 86, 96
7 70 7
8 83, 86 8 08, 38, 48
9 92, 94, 96 9 49

XSNT Thứ 6 ngày 16/02/2024

ĐB 143106
G.1 45504
G.2 85035
G.3 07192 23676
G.4 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531
G.5 3405
G.6 8552 4464 3824
G.7 489
G.8 61
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 06(2), 08 0
1 12 1 31(2), 61
2 24 2 12, 52, 92
3 31(2), 33, 35 3 33, 43
4 43 4 04, 24, 64
5 52 5 05, 35
6 61, 64 6 06(2), 76
7 76 7
8 89 8 08
9 92 9 89

XSNT Thứ 6 ngày 09/02/2024

ĐB 189383
G.1 17545
G.2 40211
G.3 67034 11440
G.4 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025
G.5 4276
G.6 5184 4065 3131
G.7 715
G.8 26
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 11, 15 1 11, 31, 51
2 25, 26 2 82
3 31, 34 3 83
4 40, 45 4 34, 84
5 51, 59(2) 5 15, 25, 45, 65(2)
6 65(2) 6 26, 76, 86
7 76 7
8 82, 83, 84, 86 8
9 9 59(2)

XSNT Thứ 6 ngày 02/02/2024

ĐB 725861
G.1 17275
G.2 12351
G.3 63767 29769
G.4 26919 53748 49383 26390 51034 90437 75704
G.5 5035
G.6 2686 3979 0425
G.7 128
G.8 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 90
1 19 1 51, 61
2 25, 28 2
3 34, 35, 37 3 83
4 48 4 04, 34
5 51 5 25, 35, 75
6 61, 67, 69 6 76, 86
7 75, 76, 79 7 37, 67
8 83, 86 8 28, 48
9 90 9 19, 69, 79

XSNT Thứ 6 ngày 26/01/2024

ĐB 793295
G.1 05766
G.2 25889
G.3 98009 90732
G.4 74388 91621 36440 94862 91468 18118 61943
G.5 6351
G.6 3425 5777 6369
G.7 064
G.8 37
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40
1 18 1 21, 51
2 21, 25 2 32, 62
3 32, 37 3 43
4 40, 43 4 64
5 51 5 25, 95
6 62, 64, 66, 68, 69 6 66
7 77 7 37, 77
8 88, 89 8 18, 68, 88
9 95 9 09, 69, 89