Cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/03/2023
Đầu 0 00 1 lần 01 2 lần 02 3 lần 04 2 lần 07 1 lần
Đầu 1 11 1 lần 13 2 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 4 lần 22 3 lần 23 6 lần 24 1 lần 26 2 lần 27 4 lần 28 2 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 32 1 lần 34 1 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 3 lần 42 4 lần 43 4 lần 46 1 lần 47 1 lần 48 3 lần 49 3 lần
Đầu 5 52 2 lần
Đầu 6
Đầu 7 70 2 lần 71 3 lần 72 3 lần 73 4 lần 74 1 lần 77 2 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 1 lần 82 2 lần 84 1 lần 87 2 lần
Đầu 9
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 31/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 27/03/2023
ĐB 83230
G.1 27431
G.2 64284 25717
G.3 00542 39074 03807 48505 81972 52585
G.4 3688 5158 4819 5996
G.5 1953 7838 0600 4430 1433 9408
G.6 989 736 316
G.7 91 85 30 55
Đặc biệt :83230
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB 24192
G.1 24877
G.2 69360 66583
G.3 07529 77038 85099 32290 94963 23842
G.4 6979 7304 7041 4748
G.5 6909 5405 4710 9722 2752 1632
G.6 617 012 182
G.7 29 54 10 42
Đặc biệt :24192
XSMB Thứ 2, 13/03/2023
ĐB 17375
G.1 14288
G.2 47795 89010
G.3 20929 26532 57195 21787 86420 48111
G.4 6956 1055 0805 3323
G.5 1072 2589 1620 1450 8125 7411
G.6 103 269 494
G.7 80 74 83 51
Đặc biệt :17375
XSMB Thứ 2, 06/03/2023
ĐB 39919
G.1 34271
G.2 89252 08794
G.3 57917 23934 04144 22358 90155 00374
G.4 7287 6916 3685 6225
G.5 7565 8826 2483 8057 3671 8416
G.6 746 208 679
G.7 47 73 97 23
Đặc biệt :39919

Hướng dẫn sử dụng