Cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/10/2022
Đầu 0 00 3 lần 01 9 lần 02 1 lần 03 2 lần 04 5 lần 05 2 lần 06 3 lần 07 9 lần 08 7 lần 09 5 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 11 lần 12 4 lần 13 3 lần 14 12 lần 15 6 lần 16 4 lần 17 9 lần 18 6 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 13 lần 22 2 lần 23 1 lần 24 7 lần 25 4 lần 27 8 lần 28 7 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 3 lần 32 2 lần 34 4 lần 35 2 lần 37 2 lần 38 3 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 13 lần 42 5 lần 43 1 lần 44 9 lần 45 1 lần 46 2 lần 47 11 lần 48 10 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 7 lần 52 2 lần 53 1 lần 54 3 lần 55 1 lần 56 1 lần 57 7 lần 58 6 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 11 lần 62 5 lần 64 6 lần 65 1 lần 67 8 lần 68 7 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 12 lần 72 9 lần 73 4 lần 74 13 lần 75 7 lần 76 7 lần 77 9 lần 78 9 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 10 lần 81 13 lần 82 10 lần 83 5 lần 84 16 lần 85 9 lần 86 10 lần 87 9 lần 88 7 lần 89 6 lần
Đầu 9 91 6 lần 92 2 lần 94 2 lần 97 5 lần 98 4 lần 99 2 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/10/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 03/10/2022
ĐB 65169
G.1 74026
G.2 63525 28014
G.3 47655 30419 12277 98801 28492 67966
G.4 7946 0562 8432 6252
G.5 4135 4435 8511 6451 6270 0406
G.6 430 459 116
G.7 70 41 84 77
Đặc biệt :65169
XSMB Thứ 2, 26/09/2022
ĐB 93712
G.1 06763
G.2 50213 34368
G.3 32501 94496 09495 19650 16988 69377
G.4 6160 0094 1043 2015
G.5 2987 0826 6345 2156 3187 9763
G.6 884 736 215
G.7 62 69 61 05
Đặc biệt :93712
XSMB Thứ 2, 19/09/2022
ĐB 62198
G.1 45485
G.2 76774 74253
G.3 18739 41960 51934 31194 39042 78008
G.4 2546 5002 0826 2950
G.5 7124 9884 5639 3108 6204 5861
G.6 927 362 456
G.7 95 77 72 22
Đặc biệt :62198
XSMB Thứ 2, 12/09/2022
ĐB 55448
G.1 93409
G.2 19965 60859
G.3 99851 03123 34167 27971 32321 04504
G.4 9860 0467 9764 1555
G.5 0828 1089 2239 3967 4868 6380
G.6 668 676 301
G.7 32 82 40 75
Đặc biệt :55448

Hướng dẫn sử dụng