Cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/09/2023
Đầu 0 00 6 lần 01 5 lần 02 5 lần 04 1 lần 05 1 lần 06 9 lần 09 3 lần
Đầu 1 14 1 lần 16 7 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 1 lần 22 3 lần 24 3 lần 26 7 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 1 lần 36 3 lần
Đầu 4 40 6 lần 41 1 lần 42 2 lần 44 2 lần 45 2 lần 46 3 lần 47 3 lần 48 2 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 1 lần 52 2 lần 54 2 lần 55 2 lần 56 11 lần 57 3 lần 58 3 lần 59 5 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 2 lần 62 3 lần 63 4 lần 64 2 lần 65 2 lần 66 13 lần 67 5 lần 68 2 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 1 lần 76 12 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 1 lần 82 4 lần 84 2 lần 86 8 lần 88 1 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 2 lần 92 2 lần 94 2 lần 96 7 lần 97 2 lần 98 2 lần 99 3 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 25/09/2023
ĐB 68779
G.1 71548
G.2 82470 84221
G.3 03065 37527 36975 08761 59916 52871
G.4 9605 6005 9627 8751
G.5 2897 5156 0016 2707 3603 9705
G.6 665 493 022
G.7 83 14 68 77
Đặc biệt :68779
XSMB Thứ 2, 18/09/2023
ĐB 43104
G.1 28261
G.2 94697 54948
G.3 94817 46842 80937 93431 84038 68623
G.4 9898 3566 9576 3523
G.5 2967 8407 0472 8087 2142 0254
G.6 564 906 826
G.7 92 19 52 44
Đặc biệt :43104
XSMB Thứ 2, 11/09/2023
ĐB 63768
G.1 07404
G.2 76409 96941
G.3 36081 69640 53912 46658 14279 54968
G.4 5802 8956 7809 3074
G.5 0262 5994 3823 7323 3169 7052
G.6 598 735 736
G.7 93 87 75 00
Đặc biệt :63768
XSMB Thứ 2, 04/09/2023
ĐB 08811
G.1 37863
G.2 87846 28711
G.3 18824 07874 25822 50186 66056 41908
G.4 3781 1650 3560 7411
G.5 3315 3628 8407 0132 3485 5123
G.6 490 255 462
G.7 43 36 25 53
Đặc biệt :08811

Hướng dẫn sử dụng