Cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/04/2024
Đầu 0 03 3 lần 04 1 lần 08 7 lần 09 2 lần
Đầu 1 11 1 lần 13 2 lần 14 1 lần 16 1 lần 17 1 lần 18 5 lần 19 3 lần
Đầu 2 21 5 lần 22 4 lần 23 2 lần 24 1 lần 26 1 lần 27 5 lần 28 8 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 3 lần 32 5 lần 33 12 lần 34 6 lần 35 2 lần 37 9 lần 38 14 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 2 lần 42 3 lần 43 5 lần 44 2 lần 47 5 lần 48 5 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 1 lần 52 1 lần 53 3 lần 54 2 lần 55 1 lần 57 2 lần 58 7 lần 59 4 lần
Đầu 6 61 1 lần 62 1 lần 67 1 lần 68 6 lần 69 1 lần
Đầu 7 71 3 lần 72 5 lần 73 5 lần 74 3 lần 76 3 lần 77 4 lần 78 5 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 3 lần 82 2 lần 83 5 lần 84 4 lần 85 2 lần 86 3 lần 87 3 lần 88 7 lần 89 6 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 1 lần 92 1 lần 93 7 lần 94 1 lần 96 1 lần 97 5 lần 98 10 lần 99 3 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 15/04/2024
ĐB 99369
G.1 13829
G.2 59861 27481
G.3 65303 77704 89049 50013 34525 33222
G.4 3926 0546 2651 3393
G.5 0937 3884 1948 1679 9105 2079
G.6 334 673 600
G.7 54 33 98 29
Đặc biệt :99369
XSMB Thứ 2, 08/04/2024
ĐB 30147
G.1 37755
G.2 61413 89550
G.3 20904 51761 51163 31983 91022 78447
G.4 5498 3294 6720 2059
G.5 4679 0615 6473 3807 2132 0360
G.6 567 190 316
G.7 15 61 05 32
Đặc biệt :30147
XSMB Thứ 2, 01/04/2024
ĐB 19052
G.1 64293
G.2 66910 37980
G.3 03154 05297 37583 24357 50612 56159
G.4 1490 6212 7679 2105
G.5 4438 2763 4042 1066 7302 1099
G.6 559 345 633
G.7 09 93 06 38
Đặc biệt :19052
XSMB Thứ 2, 25/03/2024
ĐB 16342
G.1 75754
G.2 28913 37346
G.3 86642 45535 81914 94696 52321 96022
G.4 8692 8838 9702 1399
G.5 7019 7237 7661 9492 5860 0770
G.6 425 940 549
G.7 39 42 11 77
Đặc biệt :16342

Hướng dẫn sử dụng